Endret: 29 okt 2020     Opprettet: 10 feb 2019

Elbil - tilrettelegging for lading

Kostnader ved etablering av elbil-lading

Bravida og Grønn Kontakt har hatt oppdraget med hhv oppgradering av tavler samt innføring av dynamisk laststyring og etablering av ladeinfrastruktur for montering av ladere (Flexiladere).

Oppgradering av hovedtavler samt etablering av infrastruktur er bekostet av sameiet. Montering av lader er valgfritt, og lastes den enkelte beboer.

Vi gjør oppmerksom på at man må benytte Grønn Kontakt til bestilling av ladeboks og at det kun er én type boks som kan benyttes fordi alle ladestasjoner må være knyttet til den dynamiske laststyringen som etableres. Dette er nødvendig for at strømmen skal fordeles til ladestasjonene med utgangspunkt i hvor mange som til enhver tid lader.  Jo flere som lader samtidig, jo mindre effekt vil bli tildelt den enkelte ladestasjon – men alle får ladet selv om det tar lengre tid.

Dette medfører at alle som tidligere har installert ladestasjon må skifte denne til Fleksilader.

Ladeanlegget er kaskadekoblet, dvs. kommunikasjon til laderne er koblet lader-til-lader. Av den grunn er det kun installatør fra kontraktspartner Grønn kontakt som skal installere evt. deinstallere ladeboks.

 

Bestilling

Vedlagt følger bestillingsskjema du må fylle ut og signere dersom du ønsker å få en Flexilader montert på veggen på parkeringsplassen din samtidig som infrastrukturen blir montert.  Ved innsending av bestillingen blir du registrert hos Grønn Kontakt, og ved fullført installering får du tilsendt en RFID ladebrikke som du bruker for å låse opp ladeboksen slik at bilen din kan lades. Du vil bli fakturert for ditt faktiske forbruk av strøm i henhold til den til enhver tid gjeldende prisen som er satt.

Du kan benytte ladebrikken din på Grønn Kontakt sitt landsdekkende nettverk av hurtigladere. De første 60 minuttene med hurtiglading hos Grønn Kontakt er gratis. Du kan laste ned Grønn Kontakts app for å finne og starte lading på deres offentlig tilgjengelige hurtigladere.

 

Bestillingsskjema

Tilknytningsavtale Grønn kontakt AS