22 jan 2017

Flislegging på terrasse

Terrasse-/balkonggulvet ble ved rehabiliteringen i 2001-2003 belagt med et PU-belegg som har en relativt glatt overflate. Dersom seksjonseier ønsker å legge fliser, kreves det et visst forarbeid. PU-belegget (to-komponent polyuretan) må først behandles særskilt for at fliselimet skal kunne feste seg på en tilfredsstillende måte. Dersom dette ikke gjøres på en faglig god måte, risikerer seksjonseier at flisene kan løsne.

Veiledningen nedenfor er gitt fra et anerkjent firma, og styret vil kreve at disse retningslinjene følges. Styret vil understreke at sameiet ikke påtar seg ansvar for evt. særskilte vedlikeholdstiltak som måtte følge av at disse gulvene blir belagt med fliser.

1. Det nye PU-belegget rengjøres med salmiakkvann, slik at det ikke er noe fettbelegg på gulvet.

2. Når gulvet er tørt, påføres en primer som er beregnet for slikt underlag, eksempelvis Laticrete Epoksy Primer. Denne består av to komponenter. Husk å benytte hansker og åndedrettsvern, jf. emballasjen angående riktig verneutstyr. De to komponentene blandes godt i riktig blandingsforhold (oppgitt på emballasjen).

3. Den ferdig blandede primeren påføres underlaget med en rull. Umiddelbart strøs tørket Wolstad sand (kornstørrelse 0,8-1,2 mm) over primeren. Det skal brukes tilstrekkelig med sand til å dekke underlaget fullstendig. Anslagsvis vil det gå ca. 2 kg pr. kvadratmeter gulvflate. Skulle det komme fuktige flekker fra primeren i sanden, indikerer dette at det er brukt for lite sand.

4. La gulvet tørke et døgn før gulvet feies og støvsuges. Nå er gulvet klar til flislegging.

5. Flisene, som må være frostsikre, limes med tilnærmet 100 % limkontakt. For å få til dette, brukes det en tannsparkel med en tanning på 15 millimeter. Press så flisene ned slik at det blir et heldekkende limsjikt under dem. Unngå luftlommer under flisene. Hvis disse blir fylt opp med vann, som senere fryser, vil dette ødelegge flisene. Hvis det er fare for nedbør, må gulvet tildekkes mens fliselimet tørker, og frem til man foretar fuging.

6. Fuging kan foretas en til to dager senere. Bruk alltid klinkerfug tilsatt fugeforsterker, for eksempel Flexfug eller epoxyfug utendørs. Når man fuger er det viktig at fugene fylles helt slik at man unngår luftlommer.

7. Ekspansjonsfuger er nødvendig for hver andre til tredje meter i spenn. (Det vil si at det bør være 3 stk. ekspansjonsfuger pr. terrasse/balkong).

8. I ekspansjonsfugene kan man benytte Fuggerflex-lndustrifug. Alle materialoverganger og avslutninger (fra gulv mot vegg/skillevegg, samt mot avløpsrenne), skal også fuges med denne typen fugemasse. Er man usikker på hvordan man skal gjøre dette eller trenger bistand ang. valg av fliser, kan man evt. kontakte profesjonelle flisleggere. De selger det meste av produktene som trengs og har også et bredt utvalg av frostsikre fliser. Dersom arbeidet bestilles utført av et firma, bør seksjonseier sikre seg at forannevnte beskrivelse utgjør en del av avtalen.