22 jan 2017

Garasjeanlegg og Parkering

Parkeringsplasser og gjesteparkering

Hver eierseksjon har en parkeringsplass i garasjeanlegg.

Garasjeanleggene er kun oppført og beregnet for parkering av biler.
I tillegg aksepteres oppbevaring av nødvendig utstyr i tilknytning til bil.

Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlig væske i løse/bærbare kanner i garasjeanleggene.
Det er ikke tillatt å oppbevare annet brannfarlig materiell i garasjeanleggene.

(Fra §§ 5,6 og 15 i Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om brannvern fra Brann- og redningsetatens nettsider).

Enhver plikter å vise forsiktighet for å forebygge fare for brann og behandle ild og brannfarlige ting slik at brann ikke lett kan oppstå, samt i branntilfelle å foreta det som er mulig for å begrense skadevirkningen.

Sameiere/beboere som har låsbar port, har selv ansvaret for å holde porten vedlike, samt å holde den låst til enhver tid.
Seksjonseier som ønsker å installere garasjeporter, må sende søknad til styret på forhånd.
Dersom dette ikke gjøres, eller tillatelse ikke blir gitt, kan styret kreve at tiltaket settes tilbake til opprinnelig stand.

Se for øvrig andre regler om oppbevaring av brannfarlig materiale: brann- og-redningsetaten.oslo.kommune.no.
Se også Husordensregler.

Skilt er satt opp ved innkjørsel til/utkjørsel fra garasjeanlegg med gjesteparkeringsplasser:

Parkering


                                                                                                                                                       
Porten på øvre plan (Øvre D-felt) i innerste del av garasjen (under 70-72) er privat, og drives og vedlikeholdes i fellesskap av de som har parkering på innsiden.
For service og vedlikehold samt kjøp av fjernkontroll kontaktes:
Automatikk-service.no
Strømsveien 346, 0181 Oslo
Tlf. 950 60 138