Endret: 16 jan 2021     Opprettet: 22 jan 2017

HMS (Helse, Miljø, Sikkerhet)

 

Informasjonsskriv om HMS i Liabakken boligsameie

 

Røykvarsler/brannvarsler
Røykvarsleren skal monteres slik at den høres tydelig på soverom når døren er lukket. Er boligen over to etasjer, skal det monteres røykvarsler i begge etasjene. Disse varslerne bør sammenkobles. Bruker har ansvar for vedlikehold og overvåking av røykvarslerne. Vedlikehold er bl.a. testing av om batteriet virker, og at varsleren fungerer tilfredsstillende.

Brannslukningsutstyr
I alle boenheter er det påkrevd med manuelt slukkingsutyr. Det er eiers ansvar å ha dette i orden.

Se Brannvern i hjemmet og  Brannvern på mange språk

Sameiet foretar selv kontroll av brannsikkerheten, i samarbeid med vårt forsikringsselskap.

Det blir lagt ut ett batteri for røkvarsler og materiell for generell brannsikkerhet på mattene én gang i året. Samtidig opplyses det om hvordan pulverapparatene kan kontrolleres.

De av beboerne som ikke selv er i stand til å foreta denne utskiftningen og kontrollen, kan henvende seg på epost til liabakken@styrerommet.net eller legge en beskjed i postkassen utenfor styrerommet. 

Det blir jevnlig utført kontroll med pulverapparatene i oppganger og garasjer, og inspeksjon av det elektriske anlegget.