Endret: 18 sep 2018     Opprettet: 22 jan 2017

HMS (Helse, Miljø, Sikkerhet)

Branninstruks

Røykvarsler/brannvarsler
Det er påbudt med minimum én funksjonell røykvarsler i hver boenhet, montert slik at den kan høres fra alle soverom når døren er lukket. Det anbefales å ha røykvarslere i hver etasje, og helst i alle lukkede rom. Det er eiers ansvar å ha dette i orden.

Brannslukningsutstyr
I alle boenheter er det påkrevd med manuelt slukkingsutyr. Det er eiers ansvar å ha dette i orden.

Se Brannvern i hjemmet og  Brannvern på mange språk

Sameiet foretar selv kontroll av brannsikkerheten, i samarbeid med vårt forsikringsselskap.

Det blir lagt ut ett batteri for røkvarsler og materiell for generell brannsikkerhet på mattene én gang i året. Samtidig opplyses det om hvordan pulverapparatene kan kontrolleres.

De av beboerne som ikke selv er i stand til å foreta denne utskiftningen og kontrollen, kan henvende seg til styremedlem Øyvind Skarlund på telefon 91195762. Han vil være behjelpelig.

Det blir jevnlig utført kontroll med pulverapparatene i oppganger og garasjer, og inspeksjon av det elektriske anlegget.