Endret: 22 feb 2017     Opprettet: 22 jan 2017

Innvendige tilpasninger i egen leilighet

Eksempler på innvendige endringer kan være:
* riving/flytting av lettvegger
* ekstra dusj/dusjkabinett på lite WC-rom
NB: Det er ikke vannlås i de opprinnelige avløpene på disse rommene. Ved etablering av dusjnisje må autorisert rørlegger installere sluk, og det må benyttes membran i tråd med gjeldende forskrifter. Det anbefales ikke å pigge ut for sluk i betonggulvet - eventuelle skader som måtte oppstå er seksjonseiers ansvar.

Det bør monteres trykkstyrt termostatbatteri av anerkjent merke for dusj og badekar.

Ved innvendige arbeider understrekes at sameier ikke har anledning til å endre de bærende konstruksjoner. I tvilstilfeller må styret konsulteres.

Sameiet har ansvar for det bygningsmessige vedlikehold. Sameier har ikke anledning til å male utvendige flater (vegger, vindusrammer etc.) med andre farger og produkter enn det som er valgt som standard for sameiet.

Dersom sameier ønsker å foreta andre utvendige endringer, må styret konsulteres før endringsarbeidene startes.

Eksempler på slike utvendige endringer er:
* legging av fliser på terrasse (se eget avsnitt)
* innsetting av nye vinduer
* bygging av bod på balkong

Unnlatelse av å sende inn søknad og få godkjenning på forhånd, kan føre til at styret fremsetter krav om at tiltaket settes tilbake til opprinnelig stand.