Endret: 13 nov 2020     Opprettet: 22 jan 2017

Praktiske forhold

Ansvar i egen leilighet. Egenandel ved forsikringsskader.

 

Den enkelte sameier/beboer har ansvaret for at rømningsveier på balkongene er fremkommelige og ikke er sperret av f.eks. lagrede gjenstander eller utvendige boder.

Den enkelte sameier/beboer er ansvarlig for at overløpshull i renne på terrasse og at avløp fra terrasse er åpne. Hvis overløpshull/avløp er tette, kan dette forårsake vannskader.

Den enkelte sameier/beboer er ansvarlig for at snø ikke ligger inn mot yttervegg. Hvis snø blir liggende inn mot yttervegg, kan dette medføre vanninntrenging og vannskader.

Til hver leilighet er det stoppekraner for både kaldt og varmt vann, som er plassert i oppgangen:

* På øvre C og D felt er stoppekranen plassert bak en luke på "sin side" en halv etg. opp i trappa, med unntak for toppleilighetene som må gå en halv etg. ned (øverste luke).

* På nedre C er kranene plassert i samleskap på bakveggen i oppgangen ett i hver etg., med unntak for leilighetene på inngangsplan: I skap bak døra i fellesboden på venstre side.

* På nedre D er kraner stort sett plassert bak luker i kanalene/kassene som går langs taket i oppgangen, noen i nærheten av egen dør, noen i en klynge innerst mot bakveggen i hver etg., i inngangspartiet har leilighetene på siden stoppekran i boden.

Alle seksjonseier bør lete seg frem til sine kraner og gjøre seg kjent med hvor de sitter da plasseringen varierer fra sted til sted.
Alle kraner skal være merket.

De leilighetene som har fått skjulte rør (rør i rør) har i tillegg stoppekraner inne i fordelingsskapet i hver enkelt leilighet.

Det anbefales å stenge stoppekranene hvis man skal være borte noen dager.

Vaske-/oppvaskmaskin skal være tilkoblet kaldtvann.

Vaktmester kan ikke utføre rørleggerarbeid i den enkelte sameiers leilighet.

 

Dersom vannskader på bygning oppstår vil disse være dekket av sameiets forsikring. Sameiet svarer også for egenandelen dersom skaden er som følge av utstrømming av vann fra ledningsnettet fram til stoppekranen utenfor hver leilighet. 

Dersom vannskaden oppstår som følge av utstrømming av vann fra leilighetens eget spredenett svarer beboer / eier av leiligheten for denne. Rasjonalet for dette er at vannskader i leiligheten oftest kommer fra koblinger knyttet til installasjoner som vaske- og oppvaskmaskiner oppvaskbenk o.l. som sier / beboer selv står for. Tilsvarende gjelder dersom eks. kjøkken flyttes inn i stuen for å frigjøre tidl. kjøkken til et ekstra soverom.

Ved brannskader svarer eier / beboer for egenandelen dersom skaden har oppstått som følge av uaktsomhet.