22 jan 2017

Praktiske forhold

Ansvar i egen leilighet

Den enkelte sameier/beboer har ansvaret for at rømningsveier på balkongene er fremkommelige og ikke er sperret av f.eks. lagrede gjenstander eller utvendige boder.

Den enkelte sameier/beboer er ansvarlig for at overløpshull i renne på terrasse og at avløp fra terrasse er åpne. Hvis overløpshull/avløp er tette, kan dette forårsake vannskader.

Den enkelte sameier/beboer er ansvarlig for at snø ikke ligger inn mot yttervegg. Hvis snø blir liggende inn mot yttervegg, kan dette medføre vanninntrenging og vannskader.

Til hver leilighet er det stoppekraner for både kaldt og varmt vann, som er plassert i oppgangen:

* På øvre C og D felt er stoppekranen plassert bak en luke på "sin side" en halv etg. opp i trappa, med unntak for toppleilighetene som må gå en halv etg. ned (øverste luke).

* På nedre C er kranene plassert i samleskap på bakveggen i oppgangen ett i hver etg., med unntak for leilighetene på inngangsplan: I skap bak døra i fellesboden på venstre side.

* På nedre D er kraner stort sett plassert bak luker i kanalene/kassene som går langs taket i oppgangen, noen i nærheten av egen dør, noen i en klynge innerst mot bakveggen i hver etg., i inngangspartiet har leilighetene på siden stoppekran i boden.

Alle seksjonseier bør lete seg frem til sine kraner og gjøre seg kjent med hvor de sitter da plasseringen varierer fra sted til sted.
Alle kraner skal være merket.

De leilighetene som har fått skjulte rør (rør i rør) har i tillegg stoppekraner inne i fordelingsskapet i hver enkelt leilighet.

Det anbefales å stenge stoppekranene hvis man skal være borte noen dager.

Vaske-/oppvaskmaskin skal være tilkoblet kaldtvann.

Vaktmester kan ikke utføre rørleggerarbeid i den enkelte sameiers leilighet.