Endret: 18 mar 2019     Opprettet: 22 jan 2017

Søppel

Praktiske opplysninger om diverse avfall

Søppelrom
Søppelinnkast for vanlig husholdningsavfall befinner seg på:
     C-felt: vis à vis nr. 38.
     D-felt: vis à vis nr. 78/80 og utenfor nr. 52, 58 og 66.

Det er bare husholdningsavfall som skal kastes i søppelrom. Avfallet må være godt innpakket. Sett ikke avfall utenfor søppelinnkastene - husk rotteplagen!

Returpunkter
Containere for returpapir står utenfor nr. 52, og til venstre for innkjøringen foran C-feltet.
Ved innkjøringen til C-feltet er det også container for glass og metallemballasje.

Containere for større avfall
Pga misbruk fra sameiernes side, ble sameiet belastet med store ekstrakostnader. Tjenesten med container for større avfall ble derfor avviket oktober 2015. Vi anbefaler Smestad gjenbruksstasjon. Vi gjør oppmerksom på ny ordning fra 20. mars 2019: GjenbruksID for å besøke gjenbruksstasjonene i Oslo.

Farlig avfall/Spesialavfall
På Statoilstasjonen ved Bogstad kan følgende avfall mottas:
Olje, maling, lakk, lim, løsemidler, plantevernmidler, batterier, lysstoffrør og sparepærer, og annet farlig avfall: Farlig avfall.

EE-avfall og hvitevarer
* Elektrisk/elektronisk avfall (EE-avfall) kan leveres bak Elkjøp på Skøyen (gratis).
* Alle som selger hvitevarer skal ta i mot hvitevarer til gjenvinning.

Se også informasjon fra Renovasjonsetaten.