Endret: 28 nov 2020     Opprettet: 22 jan 2017

Utleieboder

Leie av ekstra bod

Sameiet har 100 boder til utleie.

Bodene 1-93, "innebod", ligger i de to innerste blokkene på øvre D-felt. 

Bodene 94-100, "utebod", er lokalisert i nedre garasjeanlegg på D-feltet. Disse bodene har ikke innetemperatur, men klima som varierer med årstidene. Bodene er derfor best egnet til oppbevaring av sportsutstyr, bildekk etc.    

En seksjonseier kan kun leie én bod. Man kan leie "utebod" i påvente av ledig "innebod". Det inngås egen kontrakt for leie av bod. Søknad om leie av ekstra bod sendes styret og tildeling skjer ut fra venteliste. De som har særskilte ønsker om plassering av bod og takker nei til tilbud om bod, må søke på nytt, og vil da komme nederst på ventelisten.

Leiegebyret på kr. 1.600 pr. år for "innebod" og kr. 1.000 pr. år for "utebod" forfaller i januar. Ved fraflytting i løpet av året betales det ikke refusjon av leiebeløp.
Ekstrabod følger ikke leilighet ved salg.

Ifølge brannforskriftene:
Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlig væske i løse/bærbare kanner i boder som hvor flere har nøkkel/adgang.
Det er ikke tillatt å oppbevare annet brannfarlig materiell på slike steder.
brann-og-redningsetaten.oslo.kommune.no.

Kontakt: liabakken@styrerommet.net

 

Venteliste "utebod"

 

Nr

Navn OBV Dato
 1     Lina Ormestad Lia/Eivind Lia                                                               40        01.03.2018    
 2  Eirik Nestavoll/Vera Lagana   60  25.05.2019
 3  Kristian Nyhus/Kristin Vaag   64  31.05.2019
 4  Hans Fredrik Fodnes   62  23.10.2019
 5  Vebjørn Halseth    62  02.12.2019
 6  Henrik Carlber/ Ane S.V. Fremstedal   82  18.03.2020
 7  Odin Breidvik   74  09.06.2020
 8  Hallgeir Alsaker/ Suparee Berg   72  18.06.2020

 

Venteliste "innebod"

 

 Nr

 Navn

 OBV

 Dato

 1

 Kristian Kihlman og Jennie Lager

 38 

 07.10.2014 

 2

 Harald Sundby

 74 

 14.12.2014 

 3

 Jørgen og Anita Lluka-Martinsen

 40 

 26.03.2015 

 4

 Eva Steira

 56 

 08.09.2015 

 5

 Waqas Amin

 66 

 26.10.2015 

 6

 Truls Ingebretsen

 58 

 26.11.2015 

 7

 Karin Schøyen

 66 

 07.01.2015 

 18

 Odin Breidvik

 74 

 08.10.2016 

 9

 Heidi M.W. Pedersen og Bjørn Eide

 78 

 27.10.2016 

 10

 Wenche Reed

 38 

 27.03.2017 

 11

 Gunvor Lindelien/Johan P. Schwartz

 58 

 06.04.2017 

 12

 Pål Fredrik Hasle

 40 

 21.04.2017 

 13

 Stine Ørnevik

 66

 18.09.2017 

 14

 Kjersti Gjesdal  

 76

 30.10.2017 

 15

 Monica Stacha/Adin Hatic

 78

 01.02.2018 

 16

 Lina Ormestad Lia/Eivind Lia

 40

 01.03.2018 

 17

 Johan Fatnes/Lene Halvorsen

 44

 18.04.2018

 18

 Eirik Hoem

 38

 15.02.2019

 19

 Nick Åberg Sørensen/Benedicte Åberg Wessel  66 29.03.2019

 20

 Eirik Nestavoll/Vera Lagana

 60

 25.05.2019

 21  Hilde Foss  74  23.06.2019

 22

 Niels Andreas Woxen/Emilie Woxen  74  13.10.2019
 23  Hans Fredrik Fodnes  62  13.10.2019
 24  Vebjørn Halseth  62  02.12.2019
 25  Henrik Carlber/ Ane S.V. Fremstedal  82  18.03.2020
 26  Hallgeir Alsaker/ Suparee Berg  72  19.06.2020