Endret: 20 mai 2021     Opprettet: 22 jan 2017

Utleieboder

Leie av ekstra bod

Sameiet har 100 boder til utleie.

Bodene 1-93, "innebod", ligger i de innerste blokkene på øvre D-felt. 

Bodene 94-100, "utebod", er lokalisert i nedre garasjeanlegg på D-feltet. Disse bodene har ikke innetemperatur, men klima som varierer med årstidene. Bodene er derfor best egnet til oppbevaring av sportsutstyr, bildekk etc.    

En seksjonseier kan kun leie én bod. Man kan leie "utebod" i påvente av ledig "innebod". Det inngås egen kontrakt for leie av bod. Søknad om leie av ekstra bod sendes styret og tildeling skjer ut fra venteliste. De som har særskilte ønsker om plassering av bod og takker nei til tilbud om bod, må søke på nytt, og vil da komme nederst på ventelisten.

Leiegebyret på kr. 1.700 pr. år for "innebod" og kr. 1.100 pr. år for "utebod" forfaller i februar. Ved fraflytting i løpet av året betales det ikke refusjon av leiebeløp.
Ekstrabod følger ikke leilighet ved salg.

 

Det er innført et gebyr på kr. 1.000,- dersom bod ikke er ryddet og rengjort ved opphør av leieavtalen.



Ifølge brannforskriftene:
Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlig væske i løse/bærbare kanner i boder som hvor flere har nøkkel/adgang.
Det er ikke tillatt å oppbevare annet brannfarlig materiell på slike steder.
brann-og-redningsetaten.oslo.kommune.no.

Kontakt: liabakken@styrerommet.net

 

Venteliste "utebod"

 

Nr

Navn OBV Dato
 1     Hallgeir Alsaker/ Suparee Berg                                                       72       18.06.2020           
 2  Trond Frogner   40  09.12.2020
 3  Bjørn Erik Mathiesen   38  29.01.2021

 

 

Venteliste "innebod"

 

 Nr

 Navn

 OBV

 Dato

 1

 Kristian Kihlman og Jennie Lager

 38 

 07.10.2014 

 2

 Harald Sundby

 74 

 14.12.2014 

 3

 Eva Steira

 56 

 08.09.2015 

 4

 Wenche Reed

 38 

 27.03.2017 

 5

 Eirik Hoem

 38

 15.02.2019

 6

 Nick Åberg Sørensen/ Benedicte Åberg Wessel  66  29.03.2019

 7

 Eirik Nestavoll/ Vera Lagana

 60

 25.05.2019

 8  Hilde Foss  74  23.06.2019

 9

 Niels Andreas Woxen/Emilie Woxen  74  13.10.2019
 10  Eivind Gjertsen  70  05.12.2019
 11  Vebjørn Halseth  62  02.12.2019
 12  Henrik Carlber/ Ane S.V. Fremstedal  82  18.03.2020
 13  Hallgeir Alsaker/ Suparee Berg  72  19.06.2020
 14  Navneet Kumar Pandey  42  04.10.2020
 15  Trond Frogner  40  09.12.2020
 16  Harald og Kari Anne Haugli Trosdahl  34  12.12.2020