22 jan 2017

Vaktselskap

Vårt vaktselskap er Securitas AS. Selskapet har en alarmsentral der beboerne kan varsle om "uønskede hendelser eller personer" hvor da utrykningsvekter kan tillkalles for bistand.
Telefonnr. til denne tjenesten er 22 97 10 70.

Styret ber om en viss tilbakeholdenhet med anvendelsen av tilkallingstjenesten.