29 okt 2020

Problemer med varmtvannet

Sjekk blandebatteri >

 

PÅVISNING AV FEIL/ÅRSAKER

Dersom det oppleves ustabil tilførsel av varmtvann, dvs. at varmtvannet forsvinner og det kommer kaldt vann i kranen, så har dette mest sannsynlig sammenheng med følgende: 

I en eller flere av leilighetene som deler oppgang og er på samme stigeledning, finnes blandebatteri(er) som er defekte og / eller er i ferd med å svikte. Hver enkelt beboer kan enkelt sjekke om det er en eller flere defekte blandebatterier i egen leilighet. Følgende prosedyre følges i de oppgangene som opplever dette problemet:

1. Til alle leiligheter er det en stoppekran for varmtvann og en for kaldtvann. Steng igjen stoppekranen for varmtvann som er oppgangen og kun for din leilighet. Du kan kjenne hvilken kran som er varmtvann når du har latt varmtvannet renne litt i din leilighet først. Røret blir varmt. For å stenge stoppekranen, skal hendelen dreies til den står vinkelrett på røret.

2. Åpne deretter en og en kran i din leilighet for tapping av varmtvann.

3. Hvis det kommer vann ut av varmtvannskranen, betyr det et defekt blandebatteri i din leilighet.

 4. Kontakt rørlegger for å få avdekket hvilket blandebatteri som er defekt og bytt så batteri. Dersom det ikke kommer vann ut av varmtvannskranen og problemet vedvarer, ligger problemet i en av de andre leilighetene tilkoblet samme stigeledning.

Det er hver enkelt beboers ansvar å sørge for at blandebatteriene er i orden. Det forventes at beboere i oppganger med dette problemet i løpet av 14 dager gjennomfører ovenstående prosedyre. Dersom det viser seg at problemet vedvarer etter denne 14 dagers fristen, kontaktes styret og det vil bli gjort tiltak for en sjekk av blandebatterier i alle leilighetene i oppgangen. Det gjøres oppmerksom på at beboere som har defekte blandebatterier og/eller har foretatt koblinger som gjør at dette problemet har oppstått, selv må bære kostnaden for kjøp og montering av nytt blandebatteri og for eventuelle ekstra kostnader for annen feilretting.

 

OPPVASKMASKIN :

Fra Liabakkens husordensregler § 11:

«Varmtvann er kun tillatt brukt til tappevann, og ikke til faste installasjoner, så som vaskemaskin/oppvaskmaskin e.a»

Det er også en stor risiko for "overslag" av kaldt vann inn i varmtvannsrøret på blandebatterier som har integrert kran for oppvaskmaskin i kjøkken. Disse må kobles direkte på kaldtvannsinntaket. Det er ekstremt viktig at ALLE tester kranene i leiligheten sin da det kan være årsak til at dere og deres naboer sliter med ujevn levering av varmt vann. Dette skaper stor frustrasjon og irritasjon hos dem som opplever dette.

Utskriftsvennlig versjon