Endret: 13 feb 2021     Opprettet: 12 feb 2021

Radonmåling 15. februar - 15. april

Det skal i perioden 15. februar -15. april foretas radonmålinger i utvalgte leiligheter i sameiet. Disse leilighetene får nå en liten lynlåspose med 2 stk. målebrikker lagt på dørmatten. I posen ligger også en bruksanvisning for plassering av brikkene. Brikkene skal IKKE registreres på nett, kun plasseres ut i leilighetene.

NB! Posene vil være merket med adresse, navn og leilighetsnummer. Brikker må returneres i samme lynlåspose, da målingene må være sporbare til den enkelte leilighet. Pose med brikker samles inn av styret, nærmere beskjed kommer. 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) gir føringer på radonmålinger i bygg.  Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass radon og kan i inneluft gi økt helserisiko. Målinger må gjøres regelmessig i bygg da radonnivå i et bygg kan endres over tid. I bygninger hvor tidligere målinger viser stabilt lave radonnivåer (under 100 Bq/m3), er det tilstrekkelig å måle hvert 10. år dersom det ikke har skjedd endringer i grunnforhold, bygningsmasse eller ventilasjon i perioden.


I sameiet er det gjort store endringer i fasaden samt skiftet mange vinduer (2016-2018), noe som kan påvirke radonnivået i leilighetene. I Vedlikeholdsnøkkelen for sameiet anbefaler OBOS Prosjekt å gjennomføre radonmåling i 2021.  

For ytterligere informasjon se: https://dsa.no/radon

 

Fakta om Radon

  • Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass.

  • Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft.

  • Du må måle for å finne ut om det er radon i boligen din. 

  • Har du målt radonnivåer over 100 Bq/m³, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået.

  • Radonnivået bør ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m³.

  • Strålevernforskriften stiller krav med grenser for radon i utleieboliger, skoler og barnehager.