Endret: 29 nov 2021     Opprettet: 19 apr 2020

Garasjerehabilitering

Neste fase av garasjerehabilitering 2021/2022:

Oppstart neste fase 6. desember 

Områdene som skal rehabiliteres er flg på D-feltet:

  • OBV 66-72 øvre plan alle parkeringsplasser som vender mot Holmenkollen
  • OBV 66-72 nedre plan alle parkeringsplasser som vender mot Holmenkollen
  • Området med gjesteparkeringsplasser mellom OBV 64-66 vil bli rehabilitert senere

Arbeidet vil vare i ca 4 måneder. 

Det vil bli stilt parkeringsplasser til disposisjon for berørte. Informasjon vil bli sendt de berørte i god tid før oppstart.

Gjesteparkeringsplasser vil bli avstengt og det henstilles til sameiere om å bruke egne parkeringsplasser. 

Sameiets parkeringsområde bak Åsly bussholdeplass kan benyttes.

...............................................................................................................................

Styret har utsatt oppstart av neste fase av garasjerehabilitering pga Covid -19 situasjonen hvor mange sameiere har hjemmekontor og barn har hjemmeskole.  

Det er et stort behov for å fortsette med rehabilitering og styret vurderer det slik at  det vil bli en lemping i Covid-19 restriksjonene som gjør det mulig å gjennomføre inngått kontrakt med entreprenør.

Oppstart for neste fase 23. august.

Områdene som skal rehabiliteres er flg på D- feltet:

  • OBV 52-56 øvre plan, både garasje - og gjesteparkeringsplasser som er mot Bogstadvannet
  • OBV 52-56 nedre plan alle parkeringsplasser 
  • Garasjeplasser mellom OBV 54 -56, øvre plan
  • Området mellom OBV 54-56, nedre plan

Arbeidet vil vare i ca 3 mnd.

Det vil bli stilt parkeringsplasser til disposisjon for berørte. Informasjon vil bli sendt de berørte i god tid før oppstart.

Gjesteparkeringsplasser vil bli avstengt og det henstilles til sameiere om å bruke egne parkeringsplasser. 

Sameiets parkeringsområde bak Åsly bussholdeplass kan benyttes.