Endret: 1 sep 2020     Opprettet: 19 apr 2020

Garasjerehabilitering nedre garasjeplan 9 - 10 september 2020

 

I forbindelse med undersøkelser av garasjetak på NEDRE PLAN ønsker Consolvo tilgang til garasjer i henhold til følgende tidsplan:

Under Olaf Bulls vei 30 – 48 (felt C) på nedre garasjeplan: Onsdag 9 september fra kl. 07:00 – 17:00

Under Olaf Bulls vei 52 – 72 (felt D) på nedre garasjeplan: Torsdag 10 september fra kl. 07:00 – 17:00

DET ER IKKE NØDVENDIG AT BILER FLYTTES, MEN ALLE GITTERE MÅ VÆRE OPPLÅST!!