Endret: 27 jul 2021     Opprettet: 19 apr 2020

Garasjerehabilitering - ny oppstartsdato 23. aug

Garasjerehabilitering i øvre og nedre garasje under OBV 52-56 samt overgang mot OBV 58 vil ha en forsinket oppstart. Consolvo starter arbeidet 23. aug. 

 

Det er en pause i arbeidet med rehabilitering av garasjeanlegget.

Styret har utsatt oppstart av neste fase av garasjerehabilitering pga Covid -19 situasjonen hvor mange sameiere har hjemmekontor og barn har hjemmeskole.  

Det er nå stort behov for å fortsette med rehabilitering og styret vurderer det slik at  det vil bli en lemping i Covid-19 restriksjonene som gjør det mulig å gjennomføre inngått kontrakt med entreprenør.

Oppstart for neste fase er 9. august.

Områdene som skal rehabiliteres er flg på D- feltet:

  • OBV 52-56 øvre plan, både garasje - og gjesteparkeringsplasser som er mot Bogstadvannet
  • OBV 52-56 nedre plan alle parkeringsplasser 
  • Garasjeplasser mellom OBV 54 -56, øvre plan
  • Området mellom OBV 54-56, nedre plan

Arbeidet vil vare i ca 3 mnd.

Det vil bli stilt parkeringsplasser til disposisjon for berørte. Informasjon vil bli sendt de berørte i god tid før oppstart.