Endret: 18 mai 2020     Opprettet: 19 apr 2020

Garasjerehabilitering OBV 52-56 øvre plan, 27 april-22 juni

 

I perioden 27. april - 22. juni vil garasjen på øverste plan under OBV 52 - 56 mot øst (Holmenkollen) bli rehabilitert.

Utførende entreprenør er Consolvo. Vi gjør oppmerksom på at arbeidet vil medføre støy på ukedager mellom 08:00-17:00. Det vil være et opphold i arbeidet mellom 11:00 og 11:45. 

Det vil bli fri ferdsel forbi reparasjonsområdet og videre inn i parkeringsanlegget.

Rehabilitering av OBV 52-56 øvre plan mot øst, vil gi viktig informasjon om den reelle tilstanden, behov for eventuelle forsterkninger og kostnader for hele garasjeanlegget. Erfaringene fra dette prosjektet vil bli benyttet for å legge en endelig plan for tiltak i resten av garasjene.