Endret: 8 aug 2020     Opprettet: 19 apr 2020

Garasjerehabilitering øvre plan 10 - 14 august 2020

 

Etter avsluttet prøveprosjekt med rehabilitering av garasjedekket på øvre D-felt, og etter råd fra Ødegård & Lund AS v/ Bjørn Lund vil styret sette i gang ytterligere undersøkelser av øvrige garasjedekker på øverste plan/etasje i garasjen. Undersøkelsene er planlagt utført av Consolvo AS i august. Hensikten er å kartlegge lokale skader for en stedvis utbedring av disse.

Undersøkelsene medfører at garasjer på øvre plan/etasje må tømmes for biler etter følgende tidsplan:

 

Område                                              Dato                         Anmerkninger

____________________________________________________________________________

ØVRE C-FELT

Under 30,32 og 34 og                       10.08.2020               Samtlige gittere må være ulåst.

parti mellom 34 og 44

____________________________________________________________________________

Under 44,46 og 48                            11.08.2020               Samtlige gittere må være ulåst.

____________________________________________________________________________

ØVRE D-FELT

Under 66, 68, 70 og 72                     12.08.2020              Samtlige gittere må være ulåst.

                                                                                               Felles port må være åpen.

____________________________________________________________________________

Under 58, 60, 62,64 og                     13.08.2020              Samtlige gittere må være ulåst

parti mellom 64 og 66

____________________________________________________________________________

Under 52, 54, 56,                               14.08.2020             Gjelder kun mot syd.

gjesteparkering og                                                             Gittere må være ulåst.

parti mellom 56 og 58

 

Garasjeplasser må være tilgjengelig for Consolvo AS på oppgitt dato fra kl. 07:00 til kl. 17:00.

Beboere henstilles til å benytte ledig gjesteparkering kun den dagen garasjeplass undersøkes, slik at parkeringsplasser er tilgjengelig for andre beboere med behov for å flytte bilen denne uken. Sameiets P-plasser ved Åsly kan også benyttes til gjesteparkering.

Styret understreker at alle undersøkelser gjelder øverste plan/etasje. Det er ikke nødvendig å rydde i garasjer, kun fjerne biler.

NB!! Det er svært viktig at garasjeplasser med gitter er låst opp og tilgjengelig på angitt dato.

Utskriftsvennlig versjon