29 jun 2017

Juli 2017

Revidert fremdriftsplan/ Nye rekkverk/ Terrassegulvene/ Varmepumper/ Inngangspartiene/ Påminnelse: Utvendig solavskjerming på gavlene er ikke tillatt

1. Revidert fremdriftsplan

Det har oppstått enkelte forsinkelser. Sluttdato for prosjektet er uendret, men de tentative fremdriftsplanene for D- og C-feltet er justert som følger:

 D- felt

Start

Ferdig

Rigg og arbeider på gavl nr. 58

Uke 18

Uke 26

Rigg og arbeider på gavl nr.56

Uke 20

Uke 28

Rigg og arbeider på gavl nr. 52

Uke 22

Uke 30

Overflatebehandling terrasseside nr. 64-58

Uke 17

Uke 27

Overflatebehandling terrasseside nr. 56-52

Uke 22

Uke 30

Rigg og arbeider nr. 80 – Gavl nord, sør og øst

Uke 16

Uke 30

Overflatebehandling terrasseside nr. 80

Uke 20

Uke 29

Rigg og arbeider nr. 82- gavler nord, sør og øst, overflatebehandling  terrassesiden

Uke 24

Uke 32

 C- felt

Start

Ferdig

Rigg og arbeider nr 42

uke 28

uke 36

Rigg og arbeider nr 40

uke 31

uke 39

Rigg og arbeider nr 38

uke 35

uke 43

Rigg og arbeider nr 36

uke 39

uke 47

Rigg og arbeider gavl nr 48 og terrasse nr 48-44

uke 26

uke 36

Rigg og arbeider terrasse nr 30-34

uke 29

uke 36

Rigg og arbeider gavl nr 44 og 34

uke 39

uke 49

Rigg og arbeider gavl nr 30

uke 47

uke 51

 

Arbeidet vil pågå gjennom hele sommeren. I juli blir tempoet noe redusert, men dette er det tatt hensyn til i fremdriftsplanen.

NB 1: Leverandøren av vinduer har fellesferie i ukene 28 -31. Arbeidet med skifting av vinduer i gavlene stanses i denne perioden.

NB 2: Det er viktig at alle setter seg grundig inn i hva den enkelte sameier skal gjøre før arbeidet på terrassene starter: http://liabakken.no/?nid=14619

 

2. Nye rekkverk

Rekkverkene mellom blokkene var opprinnelig ikke tatt med i rehabiliteringsprosjektet, men styret har likevel besluttet å skifte dem ut. Rekkverkene er i dårlig forfatning, og delvis utbedring og maling har ingen hensikt. NB: Rekkverkene langs trappene mellom øvre og nedre plan (dvs. mellom 64/66, 56/58 og 34/44) vil ikke bli byttet ut i denne omgang da også trappene har vedlikeholdsbehov. Styret kommer tilbake til hvordan dette spørsmålet skal løses.  

3. Terrassegulvene

Det er kommet forespørsel om utdeling av maling slik at den enkelte selv kan male terrassegulvet. Dette frarådes av entreprenøren med følgende begrunnelse: Terrassegulvet er dekket med et tokomponent-belegg av polyuretan. Å endre fargen er en omfattende prosess som krever faglig kompetanse.  Gulvene kan ikke males da belegget er fleksibelt og malingen stiv. Materialene fungerer ikke sammen.

NB: Sameiere som har registrert flenger eller hull i belegget, bes om å melde fra til styret slik at skaden kan utbedres. Ved manglende utbedring vil vann trekke ned i betonggulvet. Dette kan forårsake skader i armeringen, samt at malingen flasser i taket på undersiden av terrassen.

4. Varmepumper

I forbindelse med montering av heve-/skyvedør på mange av terrassene er det kommet spørsmål om bruk av varmepumper i den enkelte leilighet. Styret har behandlet saken og besluttet at varmepumper ikke skal tillates i Liabakken boligsameie. Hovedbegrunnelsen er de støyplager pumpene vil kunne forårsake, men også estetiske hensyn er vektlagt. På hjemmesiden finnes informasjon om en alternativ løsning for dem som nå ikke har mulighet for å montere panelovn under stuevinduet: http://liabakken.no/1268/telco-varmelist

5. Inngangspartiene

Endelig beslutning om utforming av inngangspartiene vil bli fattet i løpet av august.

6. Påminnelse: Utvendig solavskjerming på gavlene er ikke tillatt

Persiennekasser mv. på gavlsiden ikke er tillatt. Det er to årsaker til dette. For det første tar entreprenøren ikke ansvar for eventuelle skader over vindusåpninger som forårsakes av at snø på markisekasser smelter og trekker inn. Vindusleverandøren fraskriver seg dessuten ansvaret når det er skrudd i vinduskarmene. For det andre tilsier estetiske hensyn at gavlene skal ha et enhetlig preg. Ulike løsninger solavskjerming vil ta seg dårlig ut.