12 jun 2017

Juni 2017

Fremdriftsplan/ C-feltet: Container til hageavfall/ Montering av vinduer og dører/ Tydligere skilting/ Økonomisk status

1. Fremdriftsplan

Arbeidet er i rute og vil pågå gjennom hele sommeren. I juli blir tempoet noe redusert, men dette er det tatt hensyn til i fremdriftsplanen for C-feltet som ble publisert i Rehab-nytt nr. 5/2017.

NB: Det er viktig at alle setter seg grundig inn i hva den enkelte sameier skal gjøre før arbeidet på terrassene starter. Informasjon finnes her

2. C-feltet: Container til hageavfall fra blomsterkassene

Arbeidene på C-feltet (OBV 30 - 48) starter i uke 24 (12. juni). Blomsterkassene skal vaskes og males, og alle varianter av trær og større planter må fjernes i god tid før arbeidet starter på den enkelte blokk slik at det blir mulig for malerne å gjøre jobben. Det skal males ca. 5 cm ned i kassen, og det betyr at ca. 10 cm av den indre veggen i kassen må være frigjort for jord. 

Container for hageavfall fra blomsterkassene plasseres på C-feltet i perioden  9.- 15.juni.  

NB! Det er kun busker, planter, jord og lignende som skal kastes i containeren!

3. Tilvalg av heve-/skyvedør og vinduer på terrassesiden

Montering av vinduer og dører på terrassesiden fullføres i disse dager. Montering av ekstravinduer i gavlene skjer samtidig med resten av arbeidet som skal gjøres på den enkelte blokk. (Se fremdriftsplanen).

4. Tydeligere skilting

Det er vanskelig å få finne frem i sameiet. Styret arbeider derfor med en ny skiltplan. Det vil bl.a. bli montert et stort og tydelig oversiktskart ved innkjørselen til hjelp for gjester og andre besøkende.

5. Økonomisk status

Rehabiliteringsprosjektet går etter planen også økonomisk sett. Kapitalen som ble innkalt fra sameierne 1. september 2016 er snart brukt opp, og vi begynner da å trekke på byggelånet i OBOS Bank. Når prosjektet er fullført, skal byggelånet innfris gjennom en ny kapitalinnkalling av samme størrelse som den forrige – i samsvar med sameiermøtets vedtak 3. desember 2015:

  • Inntil kr 10 mill. av sameiets tilgjengelige likviditet benyttes i prosjektet.
  • 50 % av beregnet restkostnad dekkes gjennom en kapitalinnkalling.
  • I prosjektfasen finansieres resterende kapitalbehov (beregnet 50 % = antatt kr 22 mill.) gjennom et byggelån.
  • Når prosjektet er ferdigstilt, gjennomføres det en ny kapitalinnkalling slik at byggelånet kan innfris i sin helhet.