16 mai 2017

Mai 2017

Fremdriftsplan for C-feltet / Varmelister / Rengjøring av terrassene / Rehabilitering av forstøtningsmuren nedenfor barnehagen

1. Fremdriftsplan for C-feltet

Entreprenøren har nå levert tentativ fremdriftsplan for arbeidet på C-feltet. Det tas som vanlig forbehold om nødvendige endringer. Planen ser ut som følger:

  Start Ferdig
Rigg og arbeider nr 42 uke 27 uke 35
Rigg og arbeider nr 40 uke 31 uke 39
Rigg og arbeider nr 38 uke 35 uke 43
Rigg og arbeider nr 36 uke 39 uke 47
Rigg og arbeider gavl nr 48 og terrasse nr 48-44 uke 24 uke 34
Rigg og arbeider terrasse nr 30-34 uke 28 uke 36
Rigg og arbeider gavl nr 44 og 34 uke 39 uke 49
Rigg og arbeider gavl nr 30 uke 47 uke 51

 

I Nytt om rehabilitering 4/2017 meldte vi at murarbeidene på D-feltet lå noe etter plan pga. forsinket materialleveranse fra fabrikk. Entreprenøren opplyser at deler av forsinkelsen er arbeidet inn.

OBS: Når det gjelder arbeidet på terrassene, er det viktig at alle leser informasjonen om hva den enkelte må gjøre for at det hele skal gli smertefritt, se her

2. Varmelister

I sameiermøtet 27. april lovet vi å komme tilbake med opplysninger om muligheten for å montere varmelister under de nye heve-/skyvedørene.  Informasjon er nå lagt ut på hjemmesiden, se http://liabakken.no/1268/telco-varmelist.

3. Rengjøring av vannrenne på terrassene

Pga. feil fall i mange av vannrennene kan det være problematisk å holde dem rene.  Flere opplever for eksempel at det fester seg grønske som er vanskelig å bli kvitt. Vi har fått spørsmål om hvordan dette kan håndteres. Entreprenøren anbefaler skuring med Jotun kraftvask og soppfjerner, se her: http://www.jotun.com/no/no/b2c/products/exterior/jotun/jotun-2-i-1-kraftvask-og-soppfjerner.aspx.

4. Rehabilitering av forstøtningsmuren nedenfor barnehagen

Muren står som punkt nr. 2 i vedlikeholdsplanen som ble lagt frem i årsmøtet. Prosjektet er krevende mht. logistikk og må derfor gjennomføres i sommerferien når det er minst trafikk ut og inn av garasjen på øvre D-felt. Styret har besluttet å iverksette utbedring i 2017 – dette for å unngå anleggsarbeider på sameiets område også sommeren 2018. Vi kommer tilbake med informasjon om hvordan vi løser de praktiske utfordringene.