21 mar 2017

Mars 2017

Fremdrift / Spyling av utvendige garasjevegger /Tette sluk på terrassene / Støttemurer / Opprydding

1. Fremdrift

Arbeidet går etter planen og uten store forsinkelser. Det har vært pause i malerarbeidene i vinter, men denne delen av rehabiliteringsprosjektet startes opp igjen i uke 14. Bygging av stillaser på vestsiden av nr. 72-66 er i gang og påbegynnes foran nr. 78 denne uken. (NB: mht. maling tas det værforbehold.)

Arbeid med fundamentering for tegl skjer fortløpende på nedre D- og nedre C-felt.

Når det gjelder arbeidet på terrassene, er det viktig at alle leser informasjonen om hva den enkelte må gjøre for at det hele skal gli smertefritt, se her

Husk også å lese meldinger og beskjeder som entreprenøren setter på oppslagstavlene i den enkelte oppgang etter hvert som arbeidet skrider frem.

2. Spyling av utvendige garasjevegger

Garasjeveggene skal spyles før de males. Bileiere med garasjeplass langs ytterveggene i garasjen under nr. 72-66 må flytte bilene mens dette gjøres. Arbeidet planlegges utført i uke 14 og vil ta to arbeidsdager. Varsling vil skje i god tid.

3. Tette sluk på terrassene

Mange sameiere er jevnlig plaget av tette sluk på terrassene. I forebyggende øyemed vil slukene bli høytrykksspylt samtidig som terrassene spyles. I nr. 74 og 76 utføres arbeidet når beslagene øverst på bygningenes vestside skal males.

4. Støttemurer

Det har vært flere spørsmål om støttemurene i sameiet. Vi vet at muren under gangveien opp til nr. 52 er dårlig (Selvaags tilstandsrapport fra 2015). Denne er tatt i inn i styrets vedlikeholdsplan som blir lagt frem i årsmøtet. Når det gjelder murene mellom blokkene på nedre felt, vil OBOS Prosjekt med det aller første ta prøver og vurdere hvilken forfatning de er i.

Støttemurer med behov for rengjøring vil bli vasket.       

5. Opprydding

Som nevnt i forrige Nytt om rehabilitering vil det bli gjennomført grovrydding etter hvert som byggearbeidene avsluttes. Entreprenøren vil tilbakeføre arealene rundt de ferdige blokkene på øvre og nedre D-felt til opprinnelig stand sent på våren. Styret planlegger oppgradering av sameiets utearealer når hele rehabiliteringsprosjektet er fullført.