Endret: 2 jun 2018     Opprettet: 26 apr 2018

Rehabilitering - april/mai 2018

1. Fremdrift

Arbeidet startet opp for fullt denne uken og entreprenøren tar sikte på å ferdigstille rehabiliteringsprosjektet innen 1. juni.

 • Monteringen av nye trapper er i rute.
 • Hele sameiets område ryddes nå for spiker, skruer, glass og søppel. Når entreprenøren har innfridd sin ryddeplikt etter kontrakten, overtar vårt eget grøntprosjekt ansvaret for utearealene.  
 • Arbeidet med tilbakefylling av stein og jord langs gavlene er i gang. Montering av nye gjerder mellom blokkene på nedre felt starter så snart alt er klargjort.
 • Det jobbes i øyeblikket med å feste beslagene som løsnet på nedre felt under snøsmeltingen. Det er valgt en festemetode som tåler langt mer enn den forrige.
 • Problemet med vann som rant fra bodtakene på øvre C-felt og ned på gangveien er løst, og det er montert renner som leder vannet inn i nedløpene.
 • Montering av lamper og nummerskilt i inngangspartiene på øvre C- og D-felt starter i uke 18.
 • Arbeidet med ferdigstillelse av inngangpartiene på nedre C-felt er påbegynt.
 • MALERARBEID er ikke satt i gang grunnet vekslende temperatur. Værforholdene vurderes løpende.

NB: Søppelhusene på øvre felt vil bli malt.

 • Stillasene nedenfor nr. 42 vil bli fjernet så snart veien på nedsiden av sameiet blir kjørbar for kranbil.

 

2. VIKTIG - Merk følgende:

 • Sameiere som leier bod med inngang gjennom kjelleren under nr. 66 må benytte inngangen til leilighetene i nr. 66 de dagene det arbeides med utskifting av trappen ned til platået. Arbeidet starter 4.mai – se oppslag.
 • Sameiere som har meldt feil og mangler vil bli kontaktet av entreprenøren i løpet av mai. Eventuelle nye saker meldes skriftlig på liabakken@styrerommet.net. Muntlig beskjed og SMS til vaktmester og styremedlemmer kompliserer registreringen av sakene.
 • Utbedring av revner i terrassegulv/avløpsrenner kan ikke gjennomføres før været er tørtogvarmt. Alle henvendelser er registrert, og sameierne bes om å holde rennene rene og frie for vann.                                                                                                     

Utskriftsvennlig versjon