Rehabilitering - august 2017

Revidert fremdriftsplan/ Installasjon av fiber/ Terassegulvene/ Rehabilitering av støttemur

1. Revidert fremdriftsplan

Det har i sommer oppstått forsinkelser i rehabiliteringsprosjektet, noe styret sterkt beklager. Grunnen er ustabilt vær som har hindret fremdrift i overflatebehandlingen samt forsinkede leveranser fra stillasentreprenør.

Sluttdato for prosjektet står fast, men rekkefølgen for arbeidene på nedre C-felt endres.  Årsaken er at det blir for trangt med stillas på begge sider av gangveien, noe som hindrer effektiv fremdrift ved nr 42 og 40. Entreprenøren mener at denne løsningen er en forutsetning for å klare å ferdigstille fasadene før jul. Det er også lagt vekt på sikkerhetshensyn. Beboere skal kunne bevege seg ut og inn, og det er viktig at for eksempel ambulansepersonell kan ta seg enkelt frem til nr. 40 og 42.  

De tentative fremdriftsplanene for D- og C-feltet er justert som følger:

 D- felt

Start

Ferdig

 Rigg og arbeider på gavl nr. 52

Uke 22

Uke 36

 Overflatebehandling terrasseside nr. 56-52

Uke 22

Uke 33

 Rigg og arbeider nr. 80 – Gavl nord, sør og øst

Uke 16

Uke 34

 Overflatebehandling terrasseside nr. 80

Uke 20

Uke 34

 Rigg og arbeider nr. 82- gavler nord, sør og øst,

 overflatebehandling terrassesiden

Uke 24

Uke 36

 C- felt

Start

Ferdig

 Rigg og arbeider gavl nr 30

uke 33

uke 41

 Rigg og arbeider nr 36

uke 34

uke 42

 Rigg og arbeider nr 38

uke 35

uke 45

 Rigg og arbeider nr 40

uke 36

uke 48

 Rigg og arbeider nr 42

uke 37

uke 49

 Rigg og arbeider gavl nr 48 og terrasse nr 48-44

uke 32

uke 40

 Rigg og arbeider terrasse nr 30-34

uke 33

uke 40

 Rigg og arbeider gavl nr 44 og 34

uke 36

uke 44

Grunnen til at en del malerarbeid gjenstår på D-feltet er at det skal brukes lift og at arbeidene derfor må utføres under ett (maling av beslag øverst på vestsiden av nr. 74 og 76, feltet rundt trappene fra nedre til øvre plan mv.)

NB: Det er viktig at alle setter seg grundig inn i hva den enkelte sameier skal gjøre før arbeidet på terrassene starter. Informasjon finnes her: (lenke)

2. Installasjon av fiber

Fordi montering av stillaser på C-feltet ikke har gått etter planen, er også BKT/GETs prosjekt noe forsinket. Ny tidsplan kommer like over helgen.

3. PÅMINNELSE: Terrassegulvene

Sameiere som har registrert flenger eller hull i belegget på terrassegulvet, ble i Rehab-nytt 7/17 bedt om å varsle styret slik at skaden kan repareres. De som ikke har meldt seg ennå, bes om å gjøre det så snart som mulig. Ved manglende utbedring vil vann trekke ned i betonggulvet. Dette kan forårsake skader i armeringen, samt at malingen flasser i taket på undersiden av terrassen.

4. Rehabilitering av støttemur

Gangveien til øvre D-felt åpnes fredag 11. august om ettermiddagen, men det blir ikke asfaltert med det aller første da massene som er fylt bak muren må få sette seg.

Gjennomføringen av prosjektet har gått greit. Det har vært god tilgang på parkeringsplasser, og den midlertidige stengingen av garasjene på øvre D-felt har, når vi ser bort fra funksjonshemmede sameiere, ikke medført særlige ulemper for noen.

Det er gledelig at svært mange har vært fleksible og delt parkeringsplassen sin med andre i anleggsperioden. Styret beklager sterkt at enkelte til tross for høflige oppfordringer ikke har vært villige til å utvise solidaritet. De har på eget initiativ hengt opp beskjeder om at plassen deres er reservert, lagt lapper under vindusviskerne til sameiere som har fulgt styrets anvisninger og unnlatt å åpne de låste portene. Det er grunn til å minne disse beboerne om at det å bo i et sameie innebærer at man fra tid til annen må sette fellesskapets behov foran sine egne.