Endret: 20 jan 2018     Opprettet: 17 des 2017

Rehabilitering - desember 2017

Fremdrift/ Gjenstående arbeider/ Avslutning/ Kapitalinngang

 

1. Fremdrift

 • Sammenholdt med tidligere publisert fremdriftsplan er prosjektet i hovedsak i rute - selv om det gjenstår noe murer- og blikkenslagerarbeid. Alle stillaser planlegges demontert før jul med unntak av følgende: inngangspartiet på nr. 38, gavlen på nr.42 (nord) og gavlene på nr. 34 og nr. 44. Stillasene her demonteres i uke 2-3 2018.
 • Entreprenøren vil rydde så mye som mulig før jul, men merk at finrydding skjer til våren.
 • En del detaljarbeid og malerarbeid gjenstår. Dette gjelder først og fremst garasjeveggene på nedre C-felt, betongmaling og flekkmaling – herunder utbedring av feil og mangler som sameierne har meldt inn. Arbeidet gjennomføres når værforholdene tillater det, sannsynligvis i april.
 • Det blir ingen aktivitet på byggeplassen i romjulen.

 

2. Arbeider som skal gjennomføres i første kvartal 2018 (ref. forrige rehab-nytt)

 • Oppgradering av inngangspartiene på øvre C- og D-felt
 • Ferdigstillelse av nye rekkverk
 • Nye lamper med nummerskilt ved alle innganger

(Lampene leveres medio januar. På nedre C- og D-felt vil montering starte umiddelbart. På øvre felt monteres lampene når inngangspartiene ferdigstilles.)

 • Utskifting av trappene mellom øvre og nedre felt, dvs. mellom 64 og 66, 56 og 58 og 34 og 44. Klarsignal fra plan- og bygningsetaten er nå mottatt.

 

3. Avslutning av prosjektet

 • Rehabiliteringsprosjektet trappes ned i løpet av januar. Riggen på ballplassen fjernes innen 15. februar og erstattes av en mobil brakke som blir stående til alt arbeid er gjennomført.
 • Overtakelsesmøte gjennomføres ca. 1. februar, og det vil innen den tid foreligge en detaljert liste over gjenstående arbeid. Det gis fem års garanti på arbeidene, og garantien løper fraovertakelsesdato.
 • Ett-årsbefaring planlegges våren 2019.

 

4.  Påminnelse: Kapitalinnkalling, del 2

Kapitalinnkallingen gjennomføres med betalingsfrist 1. mai 2018. Innbetalingsblankett blir sendt ut i god tid.

Bakgrunnen for innkallingen er vedtak i ekstraordinært sameiermøte 3.desember 2015:

 • ” Inntil kr 10 mill. av sameiets tilgjengelige likviditet benyttes i prosjektet.
 • 50 % av beregnet restkostnad dekkes gjennom en kapitalinnkalling. Kapitalinnkallingen gjennomføres i juni 2016. 
 • I prosjektfasen finansieres resterende kapitalbehov (beregnet 50 % = antatt kr 22 mill.) gjennom et byggelån.  Sameiet er tilbudt slikt byggelån i OBOS Banken med en flytende rente på p.t. 2,9 %. 
 • Når prosjektet er ferdigstilt, gjennomføres det en ny kapitalinnkalling slik at byggelånet kan innfris i sin helhet.” 

 

Oslo Murmesterforretning AS, OBOS Prosjekt AS og styret ønsker alle en fredelig julehøytid og alt godt i det nye året.

Utskriftsvennlig versjon