Endret: 22 mar 2018     Opprettet: 18 feb 2018

Rehabilitering - februar 2018

Fremdrift/ Andre arbeider/ Overtakelsesmøte/ Kapitalinnkalling, del 2

 

1. Fremdrift

Rehabiliteringsprosjektet går mot slutten. I øyeblikket arbeides det med takene over inngangspartiene på nedre C-felt og med opprydding og fjerning av utstyr.

Det gjenstår en god del malerarbeid ( garasjevegger og blomsterkasser i 1.etg. på deler av nedre C-felt, grunnmurer, søppelhus, murer ved inn- og utkjøring til garasjene, generelt mye flekkmaling). Dette arbeidet må vente til våren.

En del oppgaver som var planlagt gjennomført nå, må av hensyn til de store snømengdene utsettes. Dette gjelder:

  • Bygging av nye gjerder 
  • Fjerning av demonterte stillaser som nå ligger nedfor nr. 42
  • Montering av nye oversiktsskilt som skal gjøre det enkelt for besøkende å finne frem. (Skiltene er produsert, men det er vanskelig å støpe fundamentene slik snøforholdene nå er.)

 

2. Andre arbeider - gjennomføres som tidligere varslet

  • I henhold til tentativ tidsplan oppgraderes inngangspartiene på øvre C- og D-felt like etter påske.
  • Utskifting av trappene mellom øvre og nedre felt (dvs. mellom 64 og 66, 56 og 58, 34 og 44) skjer i månedsskiftet mars/april.
  •  Finrydding etter rehabiliteringsprosjektet skjer til våren. Entreprenøren vil foreta en grundig gjennomgang av alle berørte arealer.

 

3.  Overtakelsesmøte planlegges 27.februar

Før overtakelse vil det foreligge en detaljert liste over gjenstående arbeider, inkludert listen over feil og mangler som er meldt inn av sameierne.  Alle disse arbeidene vil bli utført til våren. Midler til å dekke kostnadene holdes tilbake.

Ett-årsbefaring planlegges våren 2019. Det gis fem års garanti på arbeidene.

 

4.  Påminnelse: Kapitalinnkalling, del 2

Som tidligere varslet gjennomføres siste del av kapitalinnkallingen med betalingsfrist 1.mai 2018. Innbetalingsblankett blir sendt ut i god tid. Når kapitalinnkallingen er gjennomført, vil sameiet innfri byggelånet i sin helhet.

 

Sameierne har siden august 2016 mottatt månedlig Rehab-nytt. Fra nå av vil utsendelse skje ved behov.  Neste utgave kan ventes like før arbeidet starter opp til våren.                                                                                     

Utskriftsvennlig versjon