Rehabilitering - januar 2018

Fremdrift/ Arbeider 1.kvartal/ Ballbanen/ Rydding/ Påminnelse kapitalinngang

1. Fremdrift - hovedprosjektet

  • Entreprenøren er nå i ferd med å ferdigstille murer- og blikkenslagerarbeidene.  Muring av gavlen på nr. 44 avsluttes i uke 3, og den siste gavlen, nr. 34, mures i uke 4. Det legges opp til at stillaser demonteres og kjøres vekk i uke 6.
  • Montering av nye gjerder på murene mellom blokkene på nedre felt skjer fortløpende, men de store snømengdene gjør det vanskelig å komme til enkelte andre steder. Det gjelder for eksempel området ved begynnelsen av gangveien på nedre C-felt. Her må arbeidet stilles i bero til det blir mulig å gjennomføre det.
  • Som tidligere meddelt gjenstår en del detaljer og malerarbeid. Det er først og fremst snakk om garasjeveggene på nedre C-felt, betongmaling og flekkmaling – herunder utbedring av feil og mangler som sameierne har meldt inn. Arbeidet utføres til våren.

2. Arbeider planlagt i 1.kvartal

  • I henhold til tentativ tidsplan gjennomføres oppgradering av inngangspartiene på øvre C- og D-felt like etter påske.
  • Utskifting av trappene mellom øvre og nedre felt (dvs. mellom 64 og 66, 56 og 58, 34 og 44) skjer i månedsskiftet mars/april.

3. Ballbanen

  • Deler av ballbanen åpnes for lek 1.mars. Riggen erstattes da av en mobil brakke og et par containere som blir stående til alt arbeid er fullført.

4. Rydding

  • Finrydding etter rehabiliteringsprosjektet skjer til våren. Entreprenøren vil foreta en grundig gjennomgang av alle berørte arealer, og det er ikke nødvendig for sameierne å varsle styret om gjenstander som skal fjernes med mindre noe skulle være gjenglemt på terrasser eller balkonger.

         NB: Vi har registrert de sakene som allerede er meldt inn.

5.  Påminnelse: Kapitalinnkalling, del 2

  • Som tidligere varslet gjennomføres siste del av kapitalinnkallingen med betalingsfrist 1.mai 2018. Innbetalingsblankett blir sendt ut i god tid.                                        

Utskriftsvennlig versjon