Endret: 24 sep 2018     Opprettet: 2 jun 2018

Rehabilitering - juni 2018

Fremdrift/ Andre arbeider

 

1. Fremdrift - hovedprosjekt

Entreprenøren er nå i ferd med å ferdigstille hovedprosjektet.

Styret har sammen med byggeleder gjennomført en svært grundig befaring og registrert feil og mangler. Utbedringsarbeidet er startet opp og vil pågå i ukene frem mot sommerferien.  Listen med reklamasjoner fra beboerne er også under arbeid – entreprenøren tar fortløpende kontakt for å avtale tidspunkt for feilretting.

 

2. Andre arbeider

En del arbeider inngår ikke i hovedprosjektet, dvs. at de er bestilt etter kontraktsinngåelse. Disse vil bli ferdigstilt etter følgende plan:

 

UKE 23

UKE 24

UKE 25

UKE 26

Nye rekkverk mellom blokkene på nedre C-felt

X

X

 

 

 

Fundament for nye spilevegger ved inngangspartiene på øvre C- og D-felt

 

X

 

 X

 

 

 

Utskifting av øvrige rekkverk i sameiet

 

 

X

 

X

 

X

 

Maling av søppelhus på øvre D-felt

 

 

X

 

 

 

Støping av fundament for nye skilt ved innkjøring og mellom C- og D-felt

 

 

X

 

X

 

 

Murvask mellom blokkene på nedre C-felt

 

 

 

X

 

 

Spyling av avløp og maling av bodtak 74/76

 

 

 

X

 

 

Maling av vindusbeslag der dette ikke er utført

 

X

X

 

 

Montering av gjenstående deler til nye trapper

 

 

X

 

X

 

 

Øvre garasjeplan -nye takplater : etter sommerferien – tidspunkt kommer senere

 

 

 

 

Utskriftsvennlig versjon