Endret: 26 apr 2018     Opprettet: 22 mar 2018

Rehabilitering - mars 2018

Nye trapper/ Inngangspartier øvre felt/ Gangvei nedre C-felt/ Gjenstående arbeider/ Rydding

 

1. Nye trapper mellom øvre og nedre plan

Arbeidet med utskifting av trappene mellom øvre og nedre felt (dvs. mellom 64 og 66, 56 og 58, 34 og 44) var planlagt å starte i uke 15, men må utsettes noe.  Årsaken er at de store snømengdene gjør det vanskelig for kranbiler å kjøre inn på området.

Ny tidsplan: Arbeidet starter 23.april (trappen mellom nr.34 og 44) og forventes å være ferdig til 17.mai.

 

2. Inngangspartiene på øvre C- og D-felt

Snø og tele fører til en viss forsinkelse også når det gjelder de nye inngangspartiene. Slik det ser ut nå, planlegges arbeidet gjennomført i løpet av mai måned.

 

3. Gangveien på nedre C-felt/vann fra bodtak - nedløpet ved nr. 76

Som alle på nedre C-felt har registrert, renner det store vannmengder ned på gangveien fra bodtakene på øvre C-felt. Dette fører til isdannelse og mye søle. Entreprenøren har funnet en løsning på problemet, og utbedring skjer så raskt som mulig.

Det vil dessuten bli iverksatt tiltak ved nedløpet utenfor den innerste utgangen fra garasjen på nedre nivå på D-feltet. Også der kommer det ned mye vann som forårsaker isdannelse.

 

4. Gjenstående arbeider – oppstart

Så snart temperaturen stiger og værforholdene tillater det, vil entreprenøren gjenoppta arbeidet. Det er i hovedsak snakk om:

  • malerarbeid (garasjevegger og blomsterkasser i 1.etg. på deler av nedre C-felt, grunnmurer, søppelhus, murer ved inn- og utkjøring til garasjene, flekkmaling)
  • detaljarbeid og oppfølging av henvendelser fra beboerne
  • bygging av nye gjerder

 

5. Rydding

Entreprenøren vil foreta grundig opprydding alle steder i sameiet der det har vært arbeidet. Styret vil ikke arrangere dugnad før entreprenøren er ferdig. Det betyr at den tradisjonelle dugnaden i månedsskiftet april/mai utgår. Styret kommer tilbake til nytt tidspunkt. 

Utskriftsvennlig versjon