Endret: 17 des 2017     Opprettet: 16 nov 2017

Rehabilitering - november 2017

Fremdrift/ Arbeider første kvartal 2018/ Detaljarbeider/ Maling tilgjengelig/ Informasjonsskilt/ Kapitalinngang

1. Fremdrift

Prosjektet er i rute og følger tidsplanen som ble publisert i august med den ene endringen som tidligere er kunngjort - at muring av gavlene på nr 34 og 44 (platået på øvre C-felt) blir det siste som gjøres.

Se tidsplanen her: http://liabakken.no/1268/rehabilitering/rehabilitering-august-2017

Pga. svingende temperatur vil entreprenøren ved behov dekke til og varme opp de stedene der det til enhver tid arbeides.   

Arbeidene på gavler, balkongside og terrasser beregnes fullført før jul. Det betyr at prosjektet i hovedsak kommer i mål i henhold til plan.

Henvendelser fra sameierne behandles fortløpende.

2. Arbeider som skal gjennomføres i første kvartal 2018

 • Montering av nye lamper med nummerskilt ved alle innganger. Lampene leveres medio januar.
 • Oppgradering av inngangspartiene på øvre C- og D-felt.
 • Ferdigstillelse av nye rekkverk i hele sameiet. Det er rekkverk av tre som nå skiftes ut. Rekkverk av metall inngår i vedlikeholdsplanen for 2018.
 • Utskifting av trappene mellom øvre og nedre felt, dvs. mellom 64 og 66 (to trapper), 56 og 58 og 34 og 44.

3. Detaljarbeider som sluttføres til våren

Rehabiliteringsprosjektet har vært stort og logistikken komplisert. Det innebærer at en del oppgaver må vente til våren, dels av kapasitetshensyn, dels av hensyn til vær og temperatur som selvsagt påvirker kvaliteten på arbeidet. Det foreligger en detaljert oversikt over oppgaver som er satt på vent, og ingen behøver å bekymre seg for at noe er uteglemt. Vi nevner spesielt følgende:

 • På en del terrasser er råttent treverk skiftet ut og erstattet med trykkimpregnerte bord. Disse må stå noen måneder før de males – hvis ikke vil malingen flasse av ganske fort. Arbeidet vil bli utført til våren.
 • Flenger i terrassegulv og skader i tak på terrasser (som antakelig skyldes fukt i gulvet over) vil som tidligere varslet bli utbedret til våren.
 • En del sameiere har meldt inn behov for flekkmaling mv. Det meste er allerede effektuert, men en del henvendelser er registrert med sikte på utbedring til våren. Dette skyldes i all hovedsak vinterværet.
 • På balkongsiden av nr. 66-72 er vindusbrettene ikke malt. Dette skal selvsagt gjøres.
 • Innerst på nedre D-felt skal bodtakene males.
 • Beslaget rundt taket på vestsiden av nr. 74 og 76 skal males og alle avløp i disse to byggene skal høytrykksspyles.

4. Påminnelse: Maling er tilgjengelig for sameierne

Eventuelle reklamasjoner på malerarbeidet skal meldes til styret, og oppretting er entreprenørens ansvar.  Styret har likevel anskaffet maling som er tilgjengelig for den enkelte når det måtte bli behov for flekkmaling mv. I vaktmesterens sykefravær kan henvendelser rettes til styret. Det anbefales at man nå venter til våren med flekkmaling.

5. Nye skilt

Det vil bli montert to nye informasjonsskilt som skal gjøre det enkelt for besøkende å finne frem i sameiet vårt. Det ene plasseres ved innkjørselen, dvs. i bunnen av bakken ned fra Olaf Bulls vei. Det andre skal settes på D-feltet der veien deler seg, dvs. mellom kjørevei til garasjene og gangvei til nedre D-felt.

6.  Påminnelse: Kapitalinnkalling, del 2

Som meddelt i forrige Rehab-nytt har byggekomiteen drevet tett økonomistyring, og vi har fremdeles en begrenset del av bufferen til uforutsette kostnader i behold. Slik det ser ut nå, vil vi komme greit i mål økonomisk sett.

I ekstraordinært sameiermøte 3.desember 2015 ble følgende finansieringsløsning vedtatt:

 • ” Inntil kr 10 mill. av sameiets tilgjengelige likviditet benyttes i prosjektet.
 • 50 % av beregnet restkostnad dekkes gjennom en kapitalinnkalling. Kapitalinnkallingen gjennomføres i juni 2016. 
 • I prosjektfasen finansieres resterende kapitalbehov (beregnet 50 % = antatt kr 22 mill.) gjennom et byggelån.  Sameiet er tilbudt slikt byggelån i OBOS Banken med en flytende rente på p.t. 2,9 %. 
 • Når prosjektet er ferdigstilt, gjennomføres det en ny kapitalinnkalling slik at byggelånet kan innfris i sin helhet.” 

Styret minner om kapitalinnkallingens del 2. Tidspunkt for gjennomføring er ikke endelig fastsatt, men varsel vil bli sendt ut i god tid.

                                                                                                         Utskriftsvennlig versjon