Endret: 16 nov 2017     Opprettet: 19 okt 2017

Rehabilitering - oktober 2017

Fremdrift/ Nye rekkverk/ Nye trapper/ Maling/ Terassegulv/ Økonomi/ Påminnelse kapitalinngang - del 2

1. Fremdrift

Prosjektet er i rute og følger tidsplanen som ble publisert i august. Det er foretatt én endring: Muring av gavlene på nr 34 og 44 (platået på øvre C-felt) blir det siste som gjøres i prosjektet – dette for å komme i mål med så mye som mulig av arbeidet på nedre C-felt før snøen legger seg.

Se tidsplanen her: http://liabakken.no/1268/rehabilitering/rehabilitering-august-2017

Arbeidet med endelig utforming av inngangspartiene på øvre C- og D-felt er i sluttfasen.

 

2. Nye rekkverk

Nye rekkverk er under montering og vil bli satt opp alle steder der det i dag er malt trerekkverk. Unntaket er rekkverket langs trappene mellom øvre og nedre plan. Dette vil bli skiftet ut sammen med trappene.

Det nye rekkverket bygges i materialet Møre Royal Grå som har lang levetid og krever lite vedlikehold.

 

3. Nye trapper mellom øvre og nedre plan

De fire trappene mellom øvre og nedre plan vil bli erstattet med trapper og håndløpere av metall.  Styret er nå i kontakt med plan- og bygningsetaten for å avklare eventuell søknadsplikt. Vi legger til grunn at utskifting skjer i 1.kvartal 2018.

 

4. Maling tilgjengelig for sameierne

Eventuelle reklamasjoner på malerarbeidet skal meldes til styret, og oppretting er entreprenørens ansvar.  Styret har likevel anskaffet maling som er tilgjengelig for den enkelte når det måtte bli behov for flekkmaling mv. I vaktmesterens sykefravær kan henvendelser rettes til styret.

 

5. Flenger i belegget på terrassegulvet

Utbedringsarbeidet vil ikke bli gjennomført i høst. Dette skyldes dels kapasitetshensyn og dels vær-hensyn. (Det bør være tørt når jobben skal gjøres.)  Alle som har meldt fra om skade er registrert og vil bli kontaktet når jobben skal gjøres til våren.

 

6. Prosjektets økonomi

Økonomistyringen i prosjektet er god, og vi har fremdeles en begrenset del av bufferen til uforutsette kostnader i behold. Slik det ser ut nå, vil vi komme greit i mål økonomisk sett. Fullstendig byggeregnskap vil bli publisert når det foreligger.

 

7.  Påminnelse: Kapitalinnkalling, del 2

I ekstraordinært sameiermøte 3.desember 2015 ble følgende finansieringsløsning vedtatt:

  • ”Inntil kr 10 mill. av sameiets tilgjengelige likviditet benyttes i prosjektet.
  • 50 % av beregnet restkostnad dekkes gjennom en kapitalinnkalling. Kapitalinnkallingen gjennomføres i juni 2016. 
  • I prosjektfasen finansieres resterende kapitalbehov (beregnet 50 % = antatt kr 22 mill.) gjennom et byggelån.  Sameiet er tilbudt slikt byggelån i OBOS Banken med en flytende rente på p.t. 2,9 %. 
  • Når prosjektet er ferdigstilt, gjennomføres det en ny kapitalinnkalling slik at byggelånet kan innfris i sin helhet.” 

Styret minner om kapitalinnkallingens del 2. Tidspunkt for gjennomføring er ikke endelig fastsatt, men varsel vil bli sendt ut i god tid.

 

Utskriftsvennlig versjon