Endret: 19 okt 2017     Opprettet: 15 sep 2017

Rehabilitering - september 2017

Fremdrift/ Inngangspartiene/ Nye trapper/ Rehabilitert mur/ Kapitalinngang/ Praktisk informasjon

1. Fremdrift

I sommer oppsto det beklageligvis forsinkelser i rehabiliteringsprosjektet. Pr. 31. august melder entreprenøren at en uke av forsinkelsene er tatt inn. Arbeidet går nå etter planen, og den varslede sluttdatoen for prosjektet står fast.

Montering av nye gjerder mellom blokkene på nedre D-felt påbegynnes i løpet av tre uker.  

Rehabiliteringsprosjektet – til glede også for de små.

2. Inngangspartiene

Som tidligere meddelt har styret ventet med den endelige beslutningen om hva som skal gjøres med inngangspartiene. Årsaken til dette var at vi ville ha full oversikt over mulige uforutsette utgifter før deler av prosjektets usikkerhetsavsetning brukes på inngangspartiene. På bakgrunn av den informasjonen som nå foreligger har styret besluttet at inngangspartiene på øvre C- og D-felt skal utformes i henhold til arkitektens forslag. På nedre C- og D-felt er det valgt en noe enklere løsning. Her får inngangspartiene nye lamper med nummerskilt samt nødvendig oppgradering (tak over døren, nytt nedløp mv.). Begrunnelsen for beslutningen er at det på øvre felt er behov for å bryte opp de lange ensartede fasadene og markere hvor inngangene er. Nedre felt har ikke tilsvarende behov fordi det arkitektoniske uttrykket er mer variert.

Arbeidet med inngangspartiene på nedre D-felt starter i løpet av et par uker.

3. Nye trapper

Trappene mellom nr. 66 og nr. 64, nr. 58 og nr. 56 og nr. 34 og nr. 44 er ikke i god stand.  De var opprinnelig ikke med i rehabiliteringsprosjektet, men vurderes skiftet likevel. Fremtidig løsning inkl. pris er nå under vurdering.

4. Rehabilitert mur

Muren nedenfor barnehagen er rehabilitert, og gangveien vil bli asfaltert når massene har satt seg. Det vil bli montert tre lamper på muren for å bryte opp den store flaten. I tillegg vurderer styret beplantning eller andre tiltak dersom det viser seg å være behov for å bryte opp flaten ytterligere.

5. Kapitalinnkalling, del 2

I ekstraordinært sameiermøte 3.desember 2015 ble følgende finansieringsløsning vedtatt:

  • ”Inntil kr 10 mill. av sameiets tilgjengelige likviditet benyttes i prosjektet.
  • 50 % av beregnet restkostnad dekkes gjennom en kapitalinnkalling. Kapitalinnkallingen gjennomføres i juni 2016. 
  • I prosjektfasen finansieres resterende kapitalbehov (beregnet 50 % = antatt kr 22 mill.) gjennom et byggelån.  Sameiet er tilbudt slikt byggelån i OBOS Banken med en flytende rente på p.t. 2,9 %. 
  • Når prosjektet er ferdigstilt, gjennomføres det en ny kapitalinnkalling slik at byggelånet kan innfris i sin helhet.” 

Styret minner om kapitalinnkallingens del 2. Tidspunkt for gjennomføring er ikke endelig fastsatt, men varsel vil bli sendt ut i god tid.

6. Praktisk informasjon

Maling av trykkimpregnerte bord

Vi får en del spørsmål om hvorfor nye, trykkimpregnerte bord på leveggene ikke males med en gang. Svaret er at de må stå noen måneder før jobben gjøres – hvis ikke vil malingen flasse av ganske fort.

Avløp på terassene

I forbindelse med rehabiliteringen spyles avløpene, men problemet mange opplever med tilstopping er vanskelig å bli kvitt. I forebyggende øyemed ber vi om at alle fortløpende fjerner jord, blader og blomster fra rennen slik at avløpene beskyttes. Det anbefales at blomsterkassen ikke fylles helt opp med jord.

Beslaget på terassegulv

Leilighetene som ligger mot gavl har et beslag under leveggen. Dette er ikke malt fordi terrassegulvene ikke omfattes av rehabiliteringsprosjektet. Sameiere som ønsker å male beslaget selv, må bruke Quick Bengalack Universallakk med fargekode NCS S6000-N. Vanlig maling vil ikke sitte på metallet.

Forbehandling: Fjern all rust, løs maling, fett og annen forurensning. Vask med Kraftvask og etterskyll. Underlaget må være helt tørt før behandling.

Klatreplanter

Noen steder i sameiet finnes det vekster som klatrer opp over bygningene. Disse vil kunne forårsake skade på veggene, og styret har derfor besluttet at slik beplantning skal unngås.  Det må ikke plantes nye vekster, og de som allerede finnes, vil bli fjernet.

 

Utskriftsvennlig versjon