Endret: 12 nov 2018     Opprettet: 24 sep 2018

Rehabilitering - september 2018

Asfaltering/ Teglvegger/ Avslutning Rehabiliteringsprosjektet/ Vedlikeholdsarbeid

1. Påminnelse om asfaltering

1.-4. oktober skal gang- og kjøreveier asfalteres, og det innebærer begrensninger på bilkjøring ut og inn av sameiet. Det er sendt ut informasjon om gjennomføringsplanen for arbeidet, se her: http://liabakken.no/1268/infoskriv/asfaltering-og-bilkjoring

2. Bearbeiding av teglvegger

Teglfasadene har et noe varierende uttrykk, dvs. at noen vegger fremstår som mer ensformige og monotone enn de andre. Dette har vært utgangspunkt for reklamasjon fra styrets side. Problemet lar seg løse ved behandling av overflaten på en del av teglsteinene på de matte veggene. Arbeidet starter 25. september i regi av den danske teglprodusenten, WienerbergerAS.

3. Avslutning av rehabiliteringsprosjektet

Rehabiliteringsprosjektet er nå i sluttfasen. Styret beklager at en del arbeider, herunder behandling av reklamasjoner, har tatt uforholdsmessig lang tid. Fremdriften har de siste månedene vært for dårlig, og styret og byggeleder har brukt svært mye tid på oppfølging uten at dette har hjulpet nevneverdig. Styret har selvsagt holdt tilbake penger for å sikre at alt blir ferdigstilt.

Følgende gjenstår:

  • nye rekkverk og gjerder (samtlige skal skiftes ut med unntak av rekkverket i den bratte bakken opp mot busstoppet ved Åsly og rekkverket langs trappen ned mot Bogstadvannet.) Årsaken til stans i arbeidet er at entreprenøren venter på materialer som skal levers 15.oktober.
  • maling av impregnert treverk på en del terrasser
  • en del reklamasjonssaker fra beboerne
  • en del feil og mangler på utvendige anlegg
  • rydding

Det er støpt nytt fundament til elgstatuen innenfor bommen ved innkjøringen til sameiet. Flyttingen vil skje medio oktober.

Oppgradering av grøntområdene fortsetter til våren (se redegjørelse på side 44-45 i årsmøtepapirene).

4. Kommende vedlikeholdsarbeid

Styret har flere store arbeider under planlegging – ref. vedlikeholdsplanen som ble godkjent av årsmøtet i april. Status:

 Utskifting av takplater, øvre  garasjeplan C- og D-feltet

 Besluttet

 Oppstart januar 2019

 Utskifting av strømtavler og  etablering av infrastruktur for el-billading

 Anbudsrunde pågår

 (Rådgiver: OBOS Prosjekt AS)

 2019

 

Utskifting av varmtvannsberedere

Anbudsrunde pågår

(Rådgiver: OBOS Prosjekt AS)

 Vinter/vår 2019

 

Utskriftsvennlig versjon