22 jan 2017

August 2016

Presentasjon av entreprenøren fra informasjonsmøtet 23.08.2016 Viktig informasjon til beboerne vedrørende oppstart av rehabiliteringsprosjektet 15.08.2016 Status pr 10.08.2016

Link til entreprenørpresentasjonen - se her

Viktig informasjon til beboerne vedrørende oppstart, se her

Status pr 10. august 2016, se her