Endret: 22 jan 2017     Opprettet: 15 jan 2017

Desember 2016

1. Status ved årsskiftet

Arbeidene går som forutsatt, og entreprenøren har ikke støtt på store overraskelser. Det betyr at det ikke har påløpt uforutsette kostnader av betydning og at kun en begrenset del av reserveposten i budsjettet er disponert. Når det gjelder tidsplanen, er det i følge entreprenøren kun snakk om ”mindre interne forskyvinger av enkelte arbeidsoperasjoner”.

2. ”Prosjekt i prosjektet”: tilvalg av vindu og/eller heve-/skyvedør på terrassen

Planleggingsprosessen som gjelder tilvalg ble som kjent mer tidkrevende enn forventet, først og fremst pga. uklar avgrensing mellom søknadspliktige og ikke-søknadspliktige arbeider. Svar fra Plan- og bygningsetaten foreligger nå. Det er mange som har vist interesse for å delta i underprosjektet, og det vil derfor ta noe tid før vindusleverandøren har besøkt alle, svart på spørsmål og mottatt bindende bestillinger. Montering starter i uke 8, og styret kommer tilbake med en mer detaljert fremdriftsplan i januar.

Fom. 15. desember overtar Kristin Øgaard som styrets kontaktperson for underprosjektet. Alle henvendelser rettes til henne via liabakken@styrerommet.net.
Skulle det være noen som ikke har meldt seg til underprosjektet, men som ønsker å være med, er absolutt siste frist fredag 6. januar.

3. Juleferie
Entreprenøren opplyser at 23. desember er siste arbeidsdag før juleferien. Oppstart etter nyttår: 2. januar

Annen informasjon fra styret

Avløpssystemet

Fra tid til annen hender det at avløpssystemet går tett. Styret har derfor vurdert å vedlikeholdsspyle stikkledninger fra sluk på bad frem til stamme pluss fra vannlås på kjøkken til stamme. Et slikt arbeid er kostbart, og etter å ha konsulert ekstern ekspertise har vi besluttet å avvente gjennomføring.

Jo mer påpasselige vi er med ikke å kvitte oss med fettrester og avfall gjennom avløpssystemet, jo færre problemer får vi med tette rør. Informasjon og pratiske råd finner du her


Styret ønsker alle i Liabakken boligsameie en fredelig julehøytid og alt godt i det nye året.


 
Vi takker samtidig for godt samarbeid og utvist fleksibilitet i forbindelse med rehabiliteringsarbeidene. Det kan være krevende å bo på en byggeplass, men så langt har det gått ganske knirkefritt.