25 jan 2017

Februar 2016

1. Prosjektstart

Rammesøknader er nå sendt Oslo kommune. OBOS Prosjekt opplyser at byggestart tidligst vil skje i juni/juli. MERK: Dette forutsetter at stipulert saksbehandlingstid i kommunen overholdes. Tidspunktet kan følgelig bli endret.

2. Informasjonsmøte

I brosjyren om rehabiliteringsprosjektet står det at styret på et sameiermøte i mars vil gi ytterligere informasjon om fremdrift, valg av leverandør med mer. Fordi vi neppe er i mål med anbudsrunden i mars, legger vi nå opp til å gi informasjon i etterkant av det ordinære sameiermøtet i april.

3. Ekstra vinduer i gavlveggene og heve-/skyvedør på terrassen

Kartleggingen som ble gjennomført viste at det er stor interesse for de skisserte tilvalgsmulighetene. 78 seksjonseiere har meldt interesse for skyvedør på terrassen. 24 ønsker ekstra vinduer – noen få ønsker mer enn ett. Arbeidet med tilvalgene organiseres som et separat prosjekt med eget regnskap.

4. Kapitalinnkalling

I det ekstraordinære sameiermøtet 3. desember 2015 ble det vedtatt å finansiere rehabiliteringsprosjektet ved bruk av inntil 10 mill. av sameiets tilgjengelige midler samt to kapitalinnkallinger – en i juni 2016 og en når prosjektet er ferdigstilt. ( Se protokoll)

Oversikt over beløpene som skal kalles inn, fordelt på areal og eierbrøk, følger vedlagt.

5. Valg av tegl

Byggekomiteen har sammen med arkitekten vært på befaringer for å se på de teglløsninger som andre sameier og borettslag har valgt. Det er morsomt å registrere at blokker av vår type estetisk sett er forvandlet.