25 jan 2017

Informasjonsmøte 19.11.2015

Informasjonsmøte om rehabiliteringsprosjektet og presentasjon samt brosjyre

Styret ønsker alle sameiere velkommen til informasjonsmøte om rehabiliteringsprosjektet

torsdag 19. november kl 18 i Voksen kirke

Tre løsningsforslag vil bli presentert, og det vil bli redegjort for hva løsningene vil koste. De tre løsningsforslagene er:

  • utbedring og maling av eksisterende fasade
  • utskifting av eksisterende fasade med STENI-plater
  • utskifting av eksisterende fasade med tegl

Eksisterende treverk beholdes i alle løsningene.

Både arkitekt og prosjektledelse (OBOS Prosjekt) deltar i informasjonsmøtet. Det blir god anledning til å stille spørsmål om alle sider ved løsningsforslagene.

NB: Møtet er et rent informasjonsmøte. Det sendes ikke ut innkalling, og det blir ikke foretatt registrering av møtedeltakerne. Det er ikke aktuelt å la seg representere ved fullmakt da ingen beslutninger skal fattes i møtet.

Den 3. desember blir det beslutningsmøte med to saker til behandling:

1) Valg av ett av de tre løsningsforslagene

2) Finansieringsplan

Innkalling og møtegjennomføring vil skje etter vanlige prosedyrer for sameiermøter.

Presentasjon

Brosjyre