25 jan 2017

Januar 2016

1. Etablering av samarbeidsavtale med OBOS Prosjekt

Styret hadde like etter nyttår et møte OBOS Prosjekt for å legge rammene for den praktiske gjennomføringen av rehabiliteringsprosjektet. Vi legger spesiell vekt på tette og gode oppfølgingsrutiner slik at vi har visshet for at prosjektstyringen blir stram og kvalitetskontrollen god. En eller flere representanter for styret vil delta aktivt i oppfølgingen.

2. Forberedelse av rammesøknad

Vår arkitekt Willy Hagen er i full sving med å forberede rammesøknad til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Såkalt forhåndskonferanse ble holdt før jul, og det antas at rammesøknaden kan sendes medio februar.

3. Nabovarsel

Det er sendt nabovarsel til Himstadplassen borettslag. Borettslaget har ingen merknader og ønsker oss lykke til med prosjektet.

4. Kartlegging av interessen for flere vinduer i gavlveggen og heve-/skyvedør på terrassen

Det pågår som kjent en kartlegging av interessen for flere vinduer i gavlveggen og heve-/skyvedør på terrassen. Svarfristen utløper 25. januar, men det er allerede klart at interessen er betydelig. Denne kartleggingen skal danne utgangspunkt for nøyaktig prisberegning, og forpliktende bestilling vil skje på et senere tidspunkt i prosessen.