Endret: 22 jan 2017     Opprettet: 16 jan 2017

Januar 2017

Nytt om rehabiliteringsprosjektet

1. Stenging av platået mellom nr. 64 og nr.66

Av sikkerhetsårsaker må platået stenges så lenge arbeidet på gavlene til de to bygningene pågår. Sameiere som har garasjeplass innerst på øvre plan må da bruke neste platå (mellom nr. 56 og 58) for å komme til garasjen. Sameiere som leier bod i kjelleren under nr. 66 – 72 vil bli tilskrevet direkte om midlertidig løsning for tilgang til bod.
Platået blir stengt fra uke 3 til uke 12.


2. Prosjekt i prosjektet

Fristen for å bestille ekstra vinduer i gavl og heve-/skyvedør på terrassen er nå utløpt.  Vindusleverandøren vil fullføre befaringsrunden i løpet av februar. Levering og montering av vinduer og skyvedører på terrassesiden vil skje i uke 10 til 19. Ekstra vindu i gavl monteres i forbindelse med rehabiliteringsarbeidet på den enkelte bygning.

3. Utvendig solavskjerming på gavlene

Styret har besluttet at utvendig solavskjerming (persiennekasser mv.) på gavlsiden ikke er tillatt. Det er to årsaker til dette. For det første tar entreprenøren ikke ansvar for eventuelle skader over vindusåpninger som forårsakes av at det blir liggende snø på markisekasser som kan smelte og trekke inn. Vindusleverandøren fraskriver seg dessuten garantien så fort det er skrudd i vinduskarmene. For det andre tilsier estetiske hensyn at gavlene skal ha et enhetlig preg. Dersom det monteres ulike løsninger for solavskjerming, vil det ta seg dårlig ut.  
 
4. Ny markise?

Styret forhandler i øyeblikket med utvalgte markiseleverandører.  Målet er å fremlegge et tilbud med så stor rabatt som mulig til sameiere som ønsker å fornye markisene sine. Rabatt vil bli gitt på et antall farger som matcher tegl og maling. Det er frivillig å benytte seg av tilbudet.  Mer informasjon vil bli gitt i Nytt om rehabiliteringsprosjektet 2/2017.

5. Fremdriftsplan

Det arbeides i øyeblikket med fundamentering på sørgavlen i nr. 78 og nordgavlen i nr. 80. Sokkel for tegl er sannsynligvis ferdig i uke 4.
Tilsvarende arbeid på sørgavl i nr. 80 og nordgavl i nr. 82 planlegges utført i uke 5-7.
 
Pga skader i grunnmur på nr 74 har det tatt noe mer tid enn planlagt å ferdigstille blokk nr. 74 og nr. 76. Arbeidene går nå raskt mot slutten, og demontering av stillas starter i uke 4. Det gjenstår en del etterarbeid som må utføres i sommerhalvåret. Informasjon om dette kommer senere.