22 jan 2017

Juni 2016

Status pr. 30. juni 2016

1. Valg av entreprenør

Styret har arbeidet meget grundig med tilbudene som kom inn i anbudsrunden. Etter anbefaling fra OBOS Prosjekt har vi valgt Oslo Murmesterbedrift AS. Dette selskapet tilbyr lavest pris og har solide referanser. Vi har også lagt vekt på den lange og gode erfaringen OBOS Prosjekt har med nøkkelpersoner i selskapet.
Når arbeidsprosessen har tatt mer tid enn vi forutsatte, skyldes dette bl.a. at vi har gjort alt vi har kunnet for å danne oss et godt bilde av selskapet, dets finansielle situasjon og kvaliteten i prosjekter som selskapet har stått ansvarlig for den senere tid.

2. Informasjonsmøte

Planlegging og rigging vil skje i juli, og byggearbeidene begynner i august. Intensjonen er å starte innerst i sameiet. Ballbanen blir ikke tilgjengelig i byggeperioden, og det beklager vi. Ballbanen er imidlertid den eneste basen vi har å tilby entreprenøren.
Det vil bli holdt informasjonsmøte for alle sameiere i Voksen kirke tirsdag 23. august kl.18. Entreprenøren og OBOS Prosjekt vil da presentere sin plan for gjennomføring av arbeidet. Det blir god anledning til å stille spørsmål.

3. ”Prosjekt i prosjektet”

Mange har spurt om tidsplanen for underprosjektet der sameierne får anledning til å bestille ekstra vinduer og/eller heve-/skyvedør på terrassen. Foreløpig har styret kun foretatt en kartlegging av interessen for tilleggsarbeider. Sameierne vil bli bedt om å levere forpliktende bestilling like etter sommerferien.
Det legges opp til at de sameiere som deltar i underprosjektet blir fakturert direkte. Som opplyst tidligere, skal fellesskapet ikke belastes med noen kostnader i forbindelse med underprosjektet.