25 jan 2017

Kartlegging 13.01.2016

Kartlegging av interessen for flere vinduer I gavlveggen og heve-/skyvedør på terassen

Det vises til det ekstraordinære sameiermøtet 3. desember 2015 der rehabiliteringsprosjektet ble vedtatt – se referat på www.liabakken.no.

I følge vedtaket skal det etableres et ”prosjekt i prosjektet” der sameiere selv kan bestille og bekoste:

  • Flere vinduer i gavlveggen. Det forutsettes at bygningsmyndighetene godkjenner arkitektens forslag til løsning.
  • Heve-/skyvedør på terrassesiden. Det forutsettes at bygningsmyndighetene godkjenner arkitektens forslag til løsning.

Styret ønsker allerede nå å skaffe seg oversikt over interessen for disse to løsningene. Vi har behov for informasjonen fordi:

1) Den er relevant for rammesøknaden som ganske snart skal sendes til plan- og bygningsetaten.

2) Den skal brukes i tilbudsdokumentene som er under utforming.

Siden prisen på løsningene vil avhenge av antall bestillere, kan vi på dette tidspunktet kun gi en antydning:

  Pris eks. mva Pris inkl. mva.
Ekstra vindu i gavl- komplett levert og montert Ca. 8 000 Ca. 10 000
Heve-/skyvedør – komplett levert og montert Ca. 35 000 Ca. 43 750

Sameiere som vurderer å bestille flere vinduer i gavlveggen og/eller heve-/skyvedør på terrassen bes om å melde sin interesse til:

liabakken.rehab@gmail.com innen mandag 25. januar 2016.

Det understrekes at svar på denne henvendelsen ikke er å anse som en bestilling. Det er foreløpig kun snakk om en kartlegging av interessen for disse løsningene.