22 jan 2017

Mai 2016

Status pr 15. mai 2016 - Rammetillatelse og byggestart

1. Rammetillatelse

Plan-og  bygningsetaten ga 6. mai rammetillatelse til rehabiliteringsprosjektet slik det er spesifisert i søknaden vår.Rammetillatelsen omfatter også ”prosjekt i prosjektet”. Det betyr at sameiere som ønsker det, for egen kostnad kan bestille ekstra vinduer i gavlveggen og heve-/skyvedør på terrassen.

2. Byggestart

OBOS Prosjekt er nå i ferd med å gjennomgå tilbudene fra entreprenørene som deltok i anbudsrunden i april. Anbefaling fra OBOS Prosjekt til styret vil bli levert i løpet av uke 21. Det legges opp til at vi underskriver kontrakt med entreprenør i juni og at byggearbeidene starter i august.

3. Endret tidspunkt for kapitalinnkalling

Det ekstraordinære sameiermøtet 3. desember vedtok en finansieringsløsning som bl.a. omfatter kapitalinnkalling i juni 2016. Det fullstendige vedtaket kan leses her

Fordi byggestart er flyttet til etter sommerferien (jf. tidligere informasjon der juni/juli ble antydet), velger styret å utsette kapitalinnkallingen. Den vil nå bli gjennomført med betalingsfrist 1. september. Alle sameiere vil motta innbetalingsblankett fra forretningsfører.

4. Prosjektadministrasjon

Det nye styret konstituerte seg 9. mai. Det ble utpekt en byggekomité bestående av Elisabeth Natvig, Stephan Warnick og Marit Sagen Åstvedt.

Vi har dessverre fått beskjed om at prosjektleder Sissel Hjorth-Hansen slutter i OBOS Prosjekt etter sommerferien. Hennes etterfølger blir Gitte Bjerkelund. Byggeleder Jan Lindahl og arkitekt Willy Hagen blir med oss videre i prosjektet.