25 jan 2017

Mars 2016

1. Anbudsrunde

Arkitekten, OBOS Prosjekt og styret har utarbeidet en grundig kravspesifikasjon som sendes til seks entreprenører i disse dager. Det vil bli gitt informasjon om saken og status i sameiermøtet 27. april. Intensjonen er å presentere innstillingen fra OBOS Prosjekt til styret, men det må tas et visst forbehold fordi tiden kan bli knapp.

Som tidligere opplyst vil byggestart først kunne skje i juni/juli. Dette forutsetter at stipulert saksbehandlingstid i Oslo kommune overholdes.

2. Brannvern

Spørsmålet om brannvern og rømningsveier er reist av OBOS Prosjekt og arkitekten. I forbindelse med branninspeksjonen i desember mottok vi vurderinger fra Norsk brannvern. Dette materialet blir med det aller første kvalitetssikret av en uavhengig brannvernkonsulent. Dagens rømningsstiger demonteres i forbindelse med rehabiliteringsprosjektet, og vi må være sikre på at de erstattes av en faglig sett god løsning.

3. Trapper og plattinger

I forbindelse med rehabiliteringen vil det i noen tilfeller være nødvendig å demontere plattinger og trapper som enkelte seksjonseiere har satt opp, for eksempel fra terrassen og ned i terrenget. Slike innretninger vil ikke bli remontert for fellesskapets regning.