Endret: 22 jan 2017     Opprettet: 15 jan 2017

November 2016

1. Ny fremdriftsplan for prosjektet

   Start    Ferdig
Rigg/arbeider     nr.74 08.08.16  03.01.17
”               ”          nr. 76 12.09.16 11.01.17
Rigg og arbeider på gavler nr. 72-66 30.11.16   09.02.17
Overflatebehandling terrasseside nr. 72-66 13.03.17  19.05.17
Rigg og arbeider på gavler nr. 64-58 15.12.16 02.03.17
Overflatebehandling terrasseside nr. 64-58  18.04.17 23.06.17
Rigg og arbeider på gavler nr. 56-52 12.01.17 22.03.17
Overflatebehandling terrasseside nr. 56-52 15.05.17 07.07.17
Rigg og arbeider nr. 78  02.02.17 28.04.17
    ”              ”              80 28.02.17 04.05.17
   ”              ”              82   21.03.17  31.05.17

Styret tar forbehold om eventuelle forsinkelser som måtte oppstå.

2. Maling av vindusbrett

Pga. en beklagelig feil er en del av vindusbrettene på balkongsiden ikke malt. Dette skal selvsagt gjøres. De gjenstående vindusbrettene males samtidig med beslagene øverst på byggene.  (Entreprenøren skal da bruke lift.)

3. Prosjekt i prosjektet

OBOS Prosjekt arbeider fremdeles med å avklare om utvidelse av lysåpningen på terrassesiden er søknadspliktig eller ikke. Styret beklager at dette tar så lang tid. Så snart svar foreligger, vil sameiere som har bestilt ekstra vinduer og/eller heve-/skyvedør på terrassen, få en skriftlig orientering om tidspunkt for oppmåling, fremdriftsplan for arbeidet og andre praktiske spørsmål knyttet til underprosjektet.