Endret: 22 jan 2017     Opprettet: 15 jan 2017

September 2016

1. Tegl – saltutslag
Styret har mottatt en ”bekymringsmelding” knyttet til hvite felter i prøvemuren ved nr.36. Entreprenøren opplyser følgende: ”Kalk og sement som er bindemidlet i murmørtelen bruker ca 28 døgn på å herde ut. I denne perioden er det alltid risiko for å få saltutslag. Spesielt når man ikke har tett beslag på toppen. Dette vil kunne oppstå under byggeperioden også, og spesielt på vinteren når det er kjølig og fuktig luft. Dette er et helt normalt fenomen som kan oppstå på alt murverk. Det blir selvsagt spesielt synlig når man benytter mørke produkter. Saltutfellingene blir stort sett borte i løpet av den første sesongen. Det tørker ut og slites vekk med vær og vind. Vi forsøker å minimere saltutfellinger med alltid å ha tett topp på stillasene slik at det ikke kommer fukt inn på murverket mens arbeidet pågår.”


2. ”Prosjekt i prosjektet” – mulig utvidelse av lysåpningen på terrassesiden
Styret arbeider for at de som ønsker å utvide lysåpningen på terrassesiden skal få anledning til dette. I informasjonsmøtet 23. august ble det opplyst av en sameier at det fra tidligere foreligger en godkjenning/tillatelse fra Plan- og bygningsetaten.  Dette er ikke riktig. OBOS Prosjekt arbeider med saken, og ny informasjon blir gitt straks vi vet mer. Vi ber alle som ønsker bredere dør-/vindusfelt enn de har i dag om å melde fra om dette på bestillingsskjemaet.  
NB: Styremedlem Susan Rockwell er ansvarlig for ”prosjekt i prosjektet.”


3. Kort informasjon om andre rehabiliteringstiltak (NB: Disse arbeidene inngår ikke i hovedprosjektet)
a) Brannvern: Røyklukene i samtlige oppganger vil bli skiftet ut. De nye lukene får elektrisk styringssystem. Arbeidet planlegges påbegynt første uke i oktober.
b) Kostnadsreduksjon: Sameiet betaler i dag 327.000 kr. pr. kvartal i vann- og avløpsavgift. Det vil bli montert vannmålere med sikte på reduksjon av dette beløpet. Arbeidet starter i neste uke.
c) Elbiler: Årsmøtevedtaket iverksettes med det aller første. Vedtaket kan leses her. Vennligst meld fra til styret dersom du ønsker ladepunkt til elbil da vi antar at kartleggingen fra i vinter allerede er foreldet. NB: Det vil bli installert strømmåler på den enkelte parkeringsplass.
d) Nye lysarmaturer i garasjene: Pristilbud er innhentet, og leverandør er valgt. Pga. høye kostnader til brannverntiltak utsettes dette prosjektet til første kvartal 2017.

 

Klikk her