25 jan 2017

Status for prosjektet 01.10.2015

Status

1. Etter en anbudskonkurranse er Arkitektfirmaet GASA AS engasjert til å utarbeide et såkalt skisseprosjekt som beskriver ulike alternativer for rehabilitering av fasadene. Arbeidet pågår i disse dager. Med utgangspunkt i skissene vil det bli utarbeidet kalkyler for de ulike løsningsforslagene.

2. Erfaringsmessig regner man 12-15 års sykluser for vedlikehold av armert betong av den typen som er brukt i bygningene våre. Balkonger og terrasser ble sist rehabilitert i 2002, og derfor er det nå behov for å undersøke betongens beskaffenhet. Stikkprøver vil bli gjennomført med det aller første.

3. Som tidligere meddelt planlegges det to sameiermøter før jul. Det blir først et informasjonsmøte der sameierne får ulike alternativer presentert og har mulighet til å diskutere disse. I dette møtet deltar både OBOS Prosjekt og arkitekt. Deretter blir det et beslutningsmøte der løsning skal velges og finansieringsplan vedtas.

Møteplan:

19.11.2015 Informasjonsmøte

10.12.2015 Beslutningsmøte

4. Det legges opp til at gjennomføring av prosjektet starter våren 2016.