25 jan 2017

Status for prosjektet 19.10.2015

19. oktober 2015

1. Endring av dato

Som tidligere meddelt skal det i høst holdes to sameiermøter om rehabiliteringsprosjektet; et informasjonsmøte og et beslutningsmøte. Fordi det ikke lyktes å skaffe møtelokale i Voksen kirke på den siste av de to fastsatte møtedatoene, må møteplanen endres:

19.11.15 kl 18 Informasjonsmøte Uendret

03.12.15 kl 18 Beslutningsmøte NY DATO

2. Tre løsningsforslag

Arkitektkontoret GASA AS har utarbeidet forslag til tre ulike løsninger basert på

  • utbedring og maling av eksisterende fasade
  • utskifting av eksisterende fasade med nye fasadeplater
  • utskifting av eksisterende fasade med tegl

De tre løsningene skal nå kvalitetssikres og kostnadsberegnes slik at styret kan presentere et fullstendig bilde i informasjonsmøtet 19. november. I dette møtet deltar både arkitekt og prosjektledelse (OBOS Prosjekt). Løsningsforslagene vil bli grundig gjennomgått, og det blir god anledning til å stille spørsmål om fordeler og ulemper ved den enkelte løsning.