Endret: 19 okt 2020     Opprettet: 4 okt 2020

Ryddeaksjon i garasjer og sykkelboder

Merk sykkel og rydd i din garasje innen 8. oktober!

Vi ønsker å ha det ryddig i vårt sameie samt ivareta brannsikkerhetskrav. I den sammenheng oppfordrer vi alle til å delta når vi i oktober gjennomfører den årlige ryddeaksjonen i sykkelboder og garasjer. Garasjene er beregnet for biler og oppbevaring av nødvendig utstyr i tilknytning til bil. Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlig væske, gass eller annet brennbart materiale i garasjeanlegget.

 

Innen 8. oktober ber vi den enkelte eier bidra med å:

I din felles sykkelbod: Merke sykkelen som du eier med navn+2020 (gamle merkelapper må fjernes).                                                                                                           

I din garasje: Fjerne alt materiale som ikke skal oppbevares i garasjen.

 

Alle garasjer og sykkelboder vil bli besiktiget 10. og 11. oktober. Dersom det skulle være spørsmål om inventar og løsøre i garasje, vil eier bli kontaktet. Umerkede sykler blir gitt til veldedighetsformål/kastet.