Endret: 12 des 2019     Opprettet: 13 nov 2019

Snømåking under vaktmesters sykefravær

Under vaktmester sykefravær vil vår vikar 1HH være den som foretar snømåking i sameiet. Snømåking vil skje etter at deres faste kunder har fått sin snømåking.  

Eventuelle klager på snømåking rettes til styret, ikke til 1HH.

For å ungå ulykker samt utføre jobben så ber 1HH om følgende;

 1. Barn i sameiet kan ikke leke ute når brøytebil kommer, en traktor eller annen type maskin har en sikkerhetsone på 20 meter (den kaster snø med grus og andre partikler).

Barn må altså være inne inntil brøytebil har gjort seg ferdig.

 2.  Voksne som går tur med hund eller annet må tenke sikkerhetssone ift. maskinen, sjåfør har dødsoner når man rygger og man kan eksempelvis ikke gå 1 meter bak en brøytemaskin. 

Dersom dette ikke respekteres så kan 1HH vente med snøbrøyting til senere tidspunkt, noe som ikke er til sameiets fordel.

Det er satt ut snøskuffer i alle oppganger eller bod tilhørende oppgang som kan benyttes av den enkelte.