17 nov 2021

Strømledningen og mastene nedenfor Olaf Bulls vei rives


Som mange av dere har fått med dere fra informasjonskriv og media skal strømledningen og mastene nedenfor sameiet rives.  Det er allerede kjørt ut anleggsutstyr.  I en avgrenset periode vil arbeide medføre anleggstrafikk, støy og begrenset ferdsel. Det meste av arbeidet i vårt nærområde ser ut til å bli avsluttet ila året. Hele arbeidet er planlagt avsluttet i mai 2022. Vi ser vel alle frem til at dette blir gjort.